Impressie van de nieuwbouw die aan de Zijlsingel komt.

Appartementengebouwen verrijzen aan Zijlsingel

Ondanks een hele serie bezwaren van omwonenden, de buurtvereniging en de Historische Vereniging Oud Leiden komen er op de plek van een leegstaand garagebedrijf twee appartementengebouwen met in totaal 46 woningen. Het ene gebouw wordt vier etages hoog, het andere drie. De raad stemt in meerderheid in met het bouwplan. Dat bleek gisteravond tijdens de commissiebehandeling. In de afweging klinkt de roep om extra starterswoningen het hardste.

Bouwwethouder Laudy is blij dat nu een plan ligt waar een meerderheid van de raad mee instemt.

De buurt vindt het bouwplan niet passen in de omgeving. Veel te hoog en te massaal zo luidt hun oordeel. Ook vrezen de buren voor parkeer- en geluidsoverlast als er 46 huishoudens bijkomen op een relatief kleine locatie tussen de bestaande woningen.

GroenLinks-fractievoorzitter Walter van Peijpe ziet niets in het plan waar een raadsmeerderheid nu mee instemt.

Ook in de raad zijn niet alle partijen gelukkig met de massaliteit van de te ontwikkelen gebouwen. Minder woningen kan volgens de ontwikkelaar echter niet, omdat de kosten dan niet terugverdiend kunnen worden. De bodem is zwaar verontreinigd  en saneren is duur. Eerdere plannen voor de locatie zijn de afgelopen jaren steeds niet gerealiseerd. Nu er wel een haalbaar plan ligt, is een raadsmeerderheid blij dat de rotte kies aan de singel verdwijnt.

SP-raadslid Han Dirks legt uit waarom zijn fractie wel instemt met het bouwplan.

Wel werd de ontwikkelaar nog opgeroepen om zoveel mogelijk groen in het plan op te nemen.

Ontwikkelaar René van Leeuwen vindt de bezwaren van de buurt niet terecht. Volgens hem is aan alle wensen tegemoet gekomen.

Leiden Politiek zijlsingel-dewit


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×