De Show & Marchingband van K&G is komende jaar niet welkom bij evenementen van de 3 October Vereeniging. (Archieffoto: Chris de Waard).

3 October Vereeniging zet K&G aan de kant

Een knallende ruzie tussen de 3 October Vereeniging en K&G leidt er toe dat Leiden het de komende viering van Leidens Ontzet zonder de muzikale wereldkampioenen moet stellen. “Het bestuur van de Stichting 3 Oktoberviering heeft – namens de 3 October Vereeniging – de samenwerking met de Show- and Marchingband van Kunst & Genoegen voor 1 jaar opgeschort, omdat de band zich meerdere jaren achter elkaar niet aan de afspraken gehouden heeft en daarmee de veiligheid en goede sfeer van de 3 Oktober-viering onnodig in gevaar bracht. De samenwerking met Jong K&G en K&G3 wordt doorgezet,” zo laat de 3 October Vereeniging weten.

Volgens de 3 October Vereeniging heeft de Show- and Marchingband K&G tegen de afspraken in alcoholische dranken verstrekt en genuttigd tijdens optredens. Ook werden meerdere malen instructies van de organisatie genegeerd. “Na een reeks incidenten bij vorige vieringen heeft de Vereeniging uitgebreid gesproken met de orkestleiding. Ondanks de hernieuwde afspraken veranderde de houding van de Show- en Marching band niet: afgelopen viering ging het voorafgaand aan de Taptoe, tijdens de Pleintaptoe en tijdens de Grote Optocht opnieuw mis. De Vereeniging ziet helaas geen andere weg dan het opschorten van de samenwerking.”

Volgens de 3 October Vereeniging staat het schenden van vooraf gemaakte afspraken door de Show- and Marchingband een veilig en fijn verloop van Leidens Ontzet in de weg. “Het zorgde niet alleen voor onwerkbare en ongewenste situaties voor bestuur, commissarissen en vrijwilligers van de Vereeniging, maar ook voor de andere deelnemers aan de evenementen en het massaal aanwezige publiek.”

Het opschorten van de samenwerking geldt in ieder geval voor een jaar. Als het bestuur van K&G en de orkestleiding van de Show- and Marchingband niet overtuigend aantonen zich in de toekomst wel te kunnen en willen houden aan regels en instructies bij evenementen van de Vereeniging, gaat de breuk langer duren.

De 3 October Vereeniging laat verder weten dat de samenwerking met de andere twee orkesten van K&G wel wordt voortgezet. “De Vereeniging waardeert hun inzet ten zeerste. Dit geldt natuurlijk ook voor alle andere deelnemende orkesten, die samen een onmisbaar onderdeel vormen van de 3 Oktober-viering,” aldus de verklaring.

K&G-voorzitter Foort van Oosten is ‘not amused’ over de stap van de 3 October Vereeniging. “We waren voor mijn gevoel in constructief overleg en nu kregen we vandaag ineens dit bericht. We gaan ons er als bestuur op beraden. Ik vind het vervelend en ook niet passend. Het gedrag van het bestuur van de 3 October Vereeniging in deze is curieus en verder heb ik er nu niets op te zeggen.”

Leiden 3 Oktober 2016


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×