Aan de Stadhouderslaan betrekt de Haanstraschool na de zomer van 2017 vier leegstaande lokalen van de islamitische basisschool Er Riseleh. (Foto: Chris de Waard).

Extra vestigingen voor drie Leidse scholen

De Haanstraschool en PROOLeiden krijgen ruimte om uit te breiden. Na een overlegperiode van ruim negen maanden heeft de gemeente afspraken gemaakt met de Haanstraschool en PROOLeiden over extra lokalen. De Haanstraschool kan na de zomervakantie van 2017 met vier lokalen starten op de Stadhouderslaan. PROOLeiden krijgt per januari 2017 ruimte in het schoolgebouw aan de Houtmarkt in Leiden.

Chris de Waard in gesprek met onderwijswethouder Paul Dirkse over de nieuwe afspraken met de twee Leidse scholen.

De populaire Haanstraschool aan het Rapenburg heeft gisterenavond tijdens een algemene ledenvergadering definitief besloten om een tweede schoolvestiging te gaan openen per augustus 2017. De tweede vestiging start met vier lokalen aan de Stadhouderslaan in het pand waar nu de Islamitische basisschool ‘Er Riseleh’ is gevestigd. Later kan mogelijk het hele gebouw in gebruik genomen worden. Er Riseleh wil namelijk op termijn verhuizen naar Leiden Zuid-West.

De Haanstraschool hoopt met de tweede vestiging de lange wachtlijst die de school al decennia heeft weg te kunnen werken. De tweede vestiging met de naam ‘Haanstra Stadhouderslaan’ zal volgens dezelfde filosofie en visie  gaan werken als de locatie aan het Rapenburg.

Eind vorig jaar startte de gemeente Leiden een overleg met PROOLeiden en de Haanstraschool. Aanleiding was het bezwaar dat PROOLeiden maakte tegen het collegebesluit om lokalen in het schoolgebouw aan de Houtmarkt aan de Haanstraschool toe te wijzen. Het gebouw, dat werd gebruikt voor speciaal onderwijs en onderwijs aan kinderen van asielzoekers, staat sinds juni 2016 leeg. Na negen maanden mediation is er nu een afspraak waar iedereen mee kan leven.

Advertentie

Leiden Onderwijs Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×