Een aantal appartementengebouwen in het Houtkwartier wordt gerenoveerd in plaats van gesloopt.

Geen sloop promovendi-woningen Houtkwartier

Een plan voor sloop van de woningen aan de Boerhaavelaan, de Van Swietenstraat en de Mariënpoelstraat is definitief van de baan. De Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave maakte eind 2013 een plan voor de herontwikkeling van de flats in de drie straten, maar ze worden alsnog gerenoveerd. daarna wordt het beheer overgedaan aan DUWO.

De studentenhuisvester neemt de komende jaren geleidelijk het beheer over van de 330 woningen die de Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave in haar bezit heeft. Het gaat om woningen in het Houtkwartier waar de stichting in de Boerhaavelaan, de Van Swietenstraat en de Mariënpoelstraat woningen verhuurt aan promovendi van het LUMC en de universiteit.

Ook een aantal woningen aan de Haarlemmerstraat komen onder beheer van DUWO. Daar heeft Boerhaave achter het Volkshuis een aantal appartementen. Vorig jaar nam DUWO al het beheer van de nieuwbouw van het Anatomiegebouw op zich.

 

Leiden woonwijkboerhaave


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×