Het gebouw van DZB op bedrijventerrein Roomburg. (Foto: DZB).

Politiek wil snel duidelijkheid over misstanden bij DZB Leiden

De fracties van D66, CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie en de PVDA eisen in een serie schriftelijke vragen dat het college ingrijpt bij re-integratiebedrijf DZB Leiden. Zaterdag publiceerde het Leidsch Dagblad een alarmerend artikel on de de kop ‘Debielen Zonder Begeleiding’. Dat zou binnen DZB een cynische woordgrap zijn over de betekenis van de drie letters.


Chris de Waard sprak met D66-raadslid Lodi van Brussel over de vermeende misstanden bij DZB.

Het artikel spreekt van ernstige misstanden bij De Zijl Bedrijven (DZB) en is geschreven naar aanleiding van meerdere signalen dat misstanden die DZB in het verleden kende nu nog steeds actueel zijn. Ook raadsleden zijn door medewerkers van DZB in anonieme brieven benaderd met soortgelijke signalen. “Het zou naast ‘bedrijfsvoeringsmisstanden’ ook gaan om strafbare feiten als seksuele agressie,” zo schrijven de zes partijen in hun brief aan het college.

In een eerder artikel over misstanden bij DZB heeft het college aangegeven een onderzoek te starten. De partijen willen weten wat daarvan terecht is gekomen en wat er inmiddels is gedaan om het tij te keren. Ook wil de politiek dat iedereen die bij DZB slachtoffer is geworden van misstanden benaderd wordt en zo nodig hulp krijgt aangeboden.

Tenslotte willen de eerdergenoemde partijen dat het college er op korte termijn voor gaat zorgen dat er duidelijk gecommuniceerd wordt wie bij de gemeente de vertrouwenspersonen zijn en hoe ze kunnen worden benaderd. Ook moet daarbij worden benadrukt dat de vertrouwenspersonen onafhankelijkheid opereren en klachten serieus nemen en er ook iets aan doen.

Reactie DZB

DZB reageert boos op het artikel in de krant. In een verklaring noemt DZB het artikel eenzijdig. Ook doen de gebruikte kwalificaties volgens de organisatie geen recht aan het personeel. “De mensen van DZB Leiden steken dagelijks veel energie in hun kerntaak, het begeleiden van mensen in hun werk bij DZB of naar werk buiten DZB. Bovendien zijn de mensen die bij ons werken trots op de diensten zij leveren. Omgang binnen het bedrijf vraagt continu aandacht weten wij en daar handelen we ook naar. Deze berichtgeving raakt iedereen in ons bedrijf dan ook diep.”

DZB zegt zich niet in het beeld te herkennen dat in het artikel wordt geschetst. “Wel is het zo dat persoonlijke omgang continu aandacht behoeft. Er zijn incidenten waarop indien nodig maatregelen worden genomen. Wij hebben met de gemeente Leiden het initiatief genomen tot een onafhankelijk onderzoek naar onze bedrijfscultuur.”

Advertentie

Leiden Politiek Regio DZB


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×