Wethouder Marleen Damen en DZB-directeur Bas van Drooge zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek dan Berenschot deed naar de bedrijfscultuur bij DZB. (Foto: Chris de Waard).

Onderzoek Berenschot wijst uit: weinig mis bij DZB

De bedrijfscultuur van DZB is goed op orde. Dat concludeert organisatieadviesbureau Berenschot na een periode van onderzoek bij het Leidse sw-bedrijf aan de Le Pooleweg. Vanmiddag presenteerden wethouder Marleen Damen en directeur Bas van Drooge van DZB de belangrijkste uitkomsten van het rapport dat er kwam na een serie vernietigende artikelen in hert Leidsch Dagblad over misstanden bij DZB.

Chris de Waard sprak met Berenschot-onderzoeker Ferwerda en DZB-directeur Van Drooge.

Volgens Berenschot strookt de berichtgeving niet met wat is aangetroffen. Onderzoeker Myrte Ferwerda van Berenschot stelt dat de bedrijfscultuur bij DZB van ruim voldoende niveau is en nauwelijks of juist in positieve zin afwijkt van andere organisaties.

Wethouder Damen ziet in de uitkomsten van het onderzoek een bevestiging van de kwaliteit van zowel beleid als organisatie bij DZB: “De uitkomsten zijn positief en daar ben ik blij om. De directie van DZB heeft toegezegd de aanbevelingen de komende periode uit te zullen voeren. We kunnen onze energie nu weer volledig richten op de toekomst.”

Die aanbevelingen hebben vooral betrekking op pestgedrag op de werkvloer tussen medewerkers onderling. Daar mag ook volgens Berenschot best wat meer aandacht voor zijn bij de leidinggevenden van DZB.

Berenschot constateert tenslotte dat leidinggevenden, directie en detacheringsconsulenten positief worden gewaardeerd door de medewerkers. Het merendeel van hen geeft aan met plezier naar het werk te gaan. Ferwerda: “Zij zijn trots op hun bedrijf en voelen zich er veilig. Ook bij hun leidinggevende. Bovendien weten ze waar ze terecht kunnen bij klachten over ongewenst gedrag.”

Leiden Politiek DZB


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×