De gebied rond de Haven in Leiden is visreservaat. Het dient als broedkamer voor de Leidse visstand, er mag dan ook niet gevist worden. (Foto: Onder water in Leiden).

Geen uitbreiding visreservaat in Leiden

Het gebied rond de Haven in Leiden dat sinds 2013 visreservaat is, wordt niet uitgebreid. Een voorstel dat de Partij voor de Dieren gisteravond indiende om het gebied aar niet mag worden gevist uit te breiden tot de hele stad kreeg in de vergadering van de Leidse gemeenteraad alleen steun van GroenLinks en van twee leden van de SP-fractie.

Chris de Waard sprak na afloop van de raadsvergadering met Dick de Vos over vissen in Leiden.

Fractievoorzitter Dick de Vos van de Partij voor de Dieren denkt dat vissen hoe dan ook de langste tijd heeft gehad. “Het is nog het enige volksvermaak dat gepaard gaat met dierenkwelling. Alle andere vormen zijn in de loop der tijd verdwenen, katknuppelen, ganstrekken en vossengooien zijn allemaal verdwenen, net als honden- en hanen-gevechten. Het is een kwestie van tijd totdat ook vissen verdwijnt”.

De Vos vindt het niet van belang dat heel veel mensen plezier beleven aan vissen: “Je moet de principiële vraag stellen of je plezier wilt ontlenen aan het kwellen van dieren”.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×