Het beschutte terrein aan de Rijn wordt verkocht ten behoeve van woningbouw. De bomenrij aan weerszijde blijft zoveel mogelijk behouden. (Foto's: Chris de Waard).

Nieuwe dure koopwoningen langs de Rijn

Tien jaar nadat de gemeente Leiden het terreintje langs de Rijn kocht van Rijkswaterstaat als onderdeel van de plannen voor een Huis van de Sport, wordt de grond direct naast de Haagse Schouwbrug nu uitgegeven voor de ontwikkeling van woningen aan het water. De gemeente wil voor de grond minimaal 1.650.000 euro vangen.

Chris de Waard vroeg wethouder Laudy naar de komende ontwikkelingen op het terrein aan de Rijn.

Waingunga

Een deel van het terrein is momenteel in gebruik bij Zeeverkennersgroep Waingunga. Samen met hen gaat de gemeente op zoek naar een alternatieve locatie. “Ze zitten en gratis en ze wisten ook dat het tijdelijk was”, aldus Laudy die de gebruiksovereenkomst begin dit jaar al heeft opgezegd. Het vinden van een nieuwe plek zal overigens nog niet meevallen. Al sinds eind jaren 90 wordt er gezocht naar een definitieve plek.

Woningbouwplan

Welk type woningen er langs het water zullen verrijzen, lat de gemeente relatief vrij. Appartementen, grondgebonden eengezinswoningen of een combinatie zijn allemaal denkbaar. “Het beste plan wint,” zegt bouwwethouder Laudy in een toelichting op de uitvraag aan de markt.

Geen sociale woningbouw

De huizen die gebouwd gaan worden zijn in elk geval niet goedkoop. “Dat hoeft ook niet op deze plek”, zegt Laudy: “We hebben afgesproken dat er op deze plek geen sociale woningbouw hoeft te komen”. Dat kan ook niet, want bij een percentage van 20% sociale woningen gaat het op het terrein om circa tien woningen en dat is voor corporaties niet efficiënt te beheren. Bovendien komen er verderop in de wijk woningbouwprojecten met 100% sociale bouw. Onder meer aan de Turkooislaan en de Brahmslaan.

Onder de geïnteresseerde groepen zijn ook de initiatiefnemers van het concept Knarrenhof. Die organisatie zet zich in voor de realisatie van leeftijdsbestendige woongroepen voor zelfredzame ouderen.

 

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×