Onder voorzitterschap van Elco Brinkman praten de regiogemeenten de komende maanden verder over bestuurlijke samenwerking. (Archieffoto: Chris de Waard).

Gemeenten zetten zoektocht naar regionale samenwerking voort

Het project Toekomstvisie Leidse regio 2027 gaat door. Hoewel vorige week duidelijk werd dat Leiden en de randgemeenten niets voelen voor het instellen van een regioraad waaraan bepaalde bevoegdheden zouden worden overgedragen, betekent het nee van de gemeenteraden niet het einde van de zoektocht naar een model dat wel voldoende draagvlak krijgt.

De gemeenteraden van de Leidse regiogemeenten, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, hebben hun wensen en bedenkingen geuit over het conceptvoorstel voor de toekomstige bestuurlijke samenwerkingsvorm voor de Leidse regio: de zogenoemde regioraad. Afgelopen zaterdag bogen stuurgroep en klankbordgroep, bestaande uit zo’n dertig raadsleden, burgemeesters en wethouders uit de vijf gemeenten, zich onder leiding van Elco Brinkman over de ontstane situatie.

Om een hele serie ambities en opgaven uit te kunnen voeren, is een nauwere samenwerking op bestuurlijk niveau nodig. Daarover zijn de gemeenten het wel eens. Maar dan wel binnen een samenwerkingsvorm die voor meer bestuurlijke slagkracht en realisatiekracht in de regio zorgt.

Een bestuurlijke samenwerkingsvorm die past bij de verschillende bestuursculturen in de Leidse regio en bij de wensen van de vijf gemeenteraden blijkt niet eenvoudig te vinden. Het conceptvoorstel voor het instellen van een regioraad was een compromis dat sommigen niet ver genoeg gaat, de voorstanders van een fusie, en anderen juist té ver. Dit bleek uit de wensen en bedenkingen die de gemeenteraden vorige week hebben ingediend.

De raadsleden hebben nu afgesproken om meer tijd uit te trekken om samen op zoek te gaan naar een passende samenwerkingsvorm in de Leidse regio. Men wil onder meer dat de vijf gemeenteraden meer op inhoud betrokken worden bij de te kiezen samenwerkingsvorm. Het streven is om voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 alsnog overeenstemming te bereiken over een nieuwe samenwerkingsvorm. De colleges bespreken volgende week hoe en in welk tempo het vervolgproces wordt vervolgd.

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude regioraad


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×