Verkenner gaat onderwerpen in kaart brengen voor regionale samenwerking

2

Dat de vijf gemeenten in de Leidse regio voor de zomer nee zeiden tegen het instellen van een regioraad om gezamenlijke beslissingen te nemen, betekent niet dat de zoektocht naar meer samenwerking stopt. De stuurgroep van het Project Toekomstvisie Leidse Regio 2027 wordt wel ontbonden.

Chris de Waard is gesprek met burgemeester Emile Jaensch uit Oegstgeest die als lid van de stuurgroep vertelt wat er de komende tijd wordt ondernomen op het gebied van regionale samenwerking.

Vanuit Oegstgeest zat burgemeester Emile Jaensch in de stuurgroep. Hij gaf eind vorige week samen met de Leiderdorpse wethouder Kees Wassenaar een toelichting op het advies van de stuurgroep. De colleges en gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude willen namelijk wel door met een lichte vorm van samenwerking.

Die samenwerking krijgt als het aan de stuurgroep ligt vorm door een aantal specifieke onderwerpen in een regiocommissie met daarin raadsleden uit alle gemeenten voor te bereiden voor besluitvorming die dan vooralsnog in de afzonderlijke gemeenteraden plaatsvindt. Er worden dus geen bevoegdheden overgedragen.

Om welk onderwerpen het gaat, moet een verkenner gaat uitzoeken. Waarschijnlijk wordt er iemand aangesteld uit de eigen ambtelijke gelederen. Iemand die de regio al goed kent en ruime ervaring heeft met complexe politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen. De verkenner gaat in de vijf gemeentes langs bij colleges, directie en mogelijk ook de gemeenteraden om te inventariseren welke onderwerpen gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Het gaat daarbij waarschijnlijk om onderwerpen als het oplossen van bereikbaarheidsvraagstukken en bijvoorbeeld afvalinzameling.

 

Delen

2 reacties

  1. Niet doen. De gemeenteraad geeft dan nog meer bevoegdheden uit handen en het bestuur komt nog verder van de burgers af te staan, zich verstoppend achter onbenaderbare samenwerkingsorganen, onduidelijke gemeenschappelijke regelingen en ander vaag, fout en ondemocratisch gerommel. Een volledige fusie van Leiden en enkele omliggende gemeenten mag, wat mij betreft, wel.
    Die “verkenner”, wordt dat nu de zoveelste overbodige bullshitfunctionaris met een overbetaald luizenbaantje?

  2. Eens met Frits. Leiden zal er ook voor moeten waken om niet verantwoordelijk te worden gesteld voor de aanzienlijke schulden van de gemeente Oegstgeest.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline