Een commissie onder leiding van CDA-senator Elco Brinkman werkte de afgelopen periode aan de plannen voor een verdergaande samenwerking tussen Leiden en de regiogemeenten. (Archieffoto: Chris de Waard).

Leiden praat vanavond over regionale samenwerking

De colleges van Leiden en de vier randgemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude leggen hun ‘Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen’ deze week voor aan hun gemeenteraden. In de verkenning worden de verschillende bestuurlijke samenwerkingsvormen gepresenteerd en wordt de vorm met het meeste draagvlak voorgelegd: een┬áLeidse regioraad.

De verkenning met het conceptvoorstel is maandagavond in de raad van Oegstgeest besproken en gisteren in Leiderdorp. Vanavond staat het voorstel in Leiden op de agenda van de raadscommissie regio. Dan is er net als in de andere betrokken gemeenten gelegenheid voor inwoners, ondernemers en instellingen om te laten weten wat ze van de voorgestelde samenwerking vinden. Daarna is de politiek aan de beurt en buigen de vijf gemeenteraden zich de komende periode over het idee van een regioraad. Eind mei wordt het aangepaste voorstel besluitvormend aan de vijf gemeenteraden voorgelegd. Na de zomer moet het voorstel dan definitief worden vastgesteld.

Aan die regioraad wordt een aantal bevoegdheden overgedragen die nu nog liggen bij de verschillende gemeenteraden. In de nieuwe regioraad krijgen alle raadsfracties stemrecht. Concrete thema’s waarop de samenwerking wordt aangegaan zijn ‘wonen en groen’, ‘vervoer en bereikbaarheid’, het aanbod van regionale voorzieningen , economie en aanpassing aan klimaatveranderingen en duurzaamheid.

Alle informatie over de regionale samenwerking staat op www.leidseregio2027.nl.

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude regioraad


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×