Het Leidse College van B&W deed dinsdagmiddag de Merenwijk aan. Tijdens de afsluitende ontmoeting met de wethouders zijn ook de eerste, en recentste, ideeën voor winkelcentrum De Kopermolen getoond en becommentarieerd. (Foto's: Chris de Waard)

Merenwijk krijgt (ver)nieuw(d) winkelcentrum

Het ‘rondje stad’ brengt het Leids College van Burgemeester en Wethouders dicht bij de bevolking. Alhoewel wethouders al lang niet zo onbereikbaar zijn als vroeger, is zo’n bezoek toch een mooie gelegenheid eens met een wethouder te praten; over goede ideeën voor de wijk, over verbeter-suggesties, maar ook over persoonlijke ervaringen.

In de Merenwijk, waar het College dinsdagmiddag was, is volop gebruik gemaakt van de aanwezigheid van de wethouders. Dat het druk was, is echter óók te danken aan de wijkvereniging die het lukte de eerste maquettes, de eerste gedachten over een mogelijke vernieuwing van de De Kopermolen te laten zien. De grote hoeveelheid mensen die die trokken, en de hoeveelheid suggesties, aanbevelingen en meedenk-aanmeldingen, geven aan dat dat lééft in de wijk.

Chris de Waard liep ook langs de verschillende opties die de stedenbouwkundigen van bureau DeZwarteHond in opdracht van projectontwikkelaar Van der Vorm hadden gemaakt om met woningbouw de kosten terug te verdienen die Van der Vorm moet maken om het verouderde winkelcentrum te revitaliseren. Aan het woord komen boze omwonenden, een begripvolle wethouder en een geduldige stedenbouwkundig ontwerper van De Zwarte Hond.

Persoonlijk
“De mensen die het zo prettig wonen vinden in de Merenwijk”, zegt wethouder Marleen Damen in antwoord op de vraag wat haar het meest bij bleef. “We hebben goed contact met veel bewoners. Veel ideeën waren dus niet heel verrassend nieuw. Wel dat van een mevrouw die graag een netwerk van cultuur-ondernemers zou willen. Dat neem je toch mee”.

De wethouders hebben veel gesprekken gevoerd. Soms was het zaak even discreet terug te stappen omdat iemand een persoonlijke situatie wilde bespreken. Maar het merendeel was dat niet. De verkeerssituatie bij scholen, zoals aan de Zwartemeerlaan, was er zo een. Een woonerf van maken, is de suggestie. Wethouder Strijk noteert ‘m, maar stelt óók vast dat het de ouders zelf zijn die vaak het probleem van de auto-onveiligheid vormen: “Een bord woonerf werkt dan niet”. Het zijn flitsen van gesprekken die ook al waardevol zijn omdat iemand het zélf zegt tegen een wethouder.

Voorzieningen
De wijkvereniging liet het college met opzet verzamelen bij de bibliotheek in de Merenwijk. “Ik ben benieuwd wie die zo weet te vinden”, zei voorzitter Akke Timmermans een paar weken eerder. Sleutelstadverslaggever Chris de Waard had er, naar verluidt, moeite mee en er waren laatkomers. De bibliotheek zelf wil overigens ook graag meer in de picture komen en hoopt te kunnen verhuizen naar de voorkant van het winkelcentrum. Deze oude ambitie werd dinsdag nog maar eens herhaald door BplusC-directeur Willem van Moort.

“In de wijk kan nog wel het een en ander gebeuren aan zichtbaarheid en kwaliteit van voorzieningen”, zei Timmermans toen. Daaronder mag ook het winkelcentrum De Kopermolen worden gerekend. Van der Vorm Vastgoed, de eigenaar, ziet dat ook. Heel recent zijn de eerste stappen gezet op weg naar een vernieuwd winkelcentrum.


Reanne van Kleef sprak tijdens het bezoek van het college van B&W aan de Merenwijk met wethouder Paul Dirkse, voorzitter Akke Timmermans van wijkvereniging Merenwijk en voorzitter Hansje Huson van Stichting Broek- en Simontjespolder over het bezoek.

Maquettes
Architectenbureau De Zwarte Hond uit Rotterdam heeft de eerste ideeën uitgewerkt in maquettes. Nog voordat die netjes staan opgesteld, zijn de aanwezigen er al op af gekomen. Het zijn grove, nog niet doorgerekende indicaties. “En misschien komen er nog een vierde en vijfde optie bij naar aanleiding van deze bijeenkomst, wie weet”, zegt Lars van Nieuwkoop van Van der Vorm.

Hij staat samen met Henri van Middelaar, projectmanager De Kopermolen van de gemeente Leiden, te kijken. Uit hun woorden valt op te maken dat dit een traject is dat ze gezamenlijk, met erkenning van de specifieke belangen, willen uitvoeren en waarin ook bewoners worden betrokken. “Voordat de eerste paal de grond in gaat, zijn we drie tot vijf jaar verder”, zegt Van Nieuwkoop, “Waar mogelijk is het wel onze wens om al eerder met de verbetering van het winkelcentrum aan de gang te kunnen gaan”. De Merenwijkbewoners staan dus niet naar een voldongen feit te kijken, maar naar een eerste stap. Zo’n vijftien mensen geven zich op verder mee te willen denken.

Kwaliteitsimpuls
Dat de Kopermolen aan een opwaardering toe is; daarover is iedereen het wel eens. Wat de reacties op de maquettes ook duidelijk maken, is dat ‘hoogbouw’ en ‘aantasting van groen (hoe weinig ook)’ gevoelig liggen. Om een kostbaar project als dit te financieren, zijn woningen wel noodzakelijk. Zij vormen de “kostendrager”.

Maar de ideeën voor het winkelcentrum behelzen ook zaken als kwaliteit van het winkelaanbod. De Kopermolen is een wijkwinkelcentrum. Van Nieuwkoop zou daarin ook heel graag ‘de betere verswinkel’ zien, meer kwaliteitsimpuls. Maar ook passeert ‘het zorgcluster’ de revue: “Andere, nieuwe functies”. In deze fase is in principe nog alles mogelijk en probeert men ideeën en suggesties te verzamelen; zoals die van de artsenpraktijk om daarvoor een betere plek te creëren.

Balanceren
De verandering van De Kopermolen is geen sinecure. “Waarom bouwen jullie niet gewoon woningen bovenop het huidige winkelcentrum? Als dat bouwtechnisch moeilijk is, dan ontwikkel je toch een nieuwe aanpak?” Of de winkelier die wel open wil blijven tijdens de verbouwing. De bewoner die al woontorens ziet opdoemen die alle zonlicht wegnemen. De VVE die vindt dat zij nu al te laat wordt geïnformeerd.

De enkeling die nu al met de hakken in het zand gaat en aankondigt zich met hand en tand te zullen verzetten, valt deze dinsdagmiddag echter uit de toon. Er ligt nu een serieuze kans aan te geven wat men wél wil. Dat de Merenwijkers al heel vroeg in de ontwikkeling worden betrokken, dreigt soms wat onder te sneeuwen en de maquettes worden soms als definitief gezien. “Dat is zeker niet zo”, herhaalt Van Nieuwkoop.

Advertentie

Economie Leiden Nieuws Reportage


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×