Namens de vier kennispartners wed de overeenkomst getekend door voorzitter S. van den Eijnden van het College van Bestuur van de Hogeschool Leiden), rector magnificus Carel Stolker van de Universiteit Leiden, wethouder Paul Dirkse en voorzitter W. Spaan van de raad van Bestuur van het LUMC. (Foto: Buro JP).

Universiteit, LUMC, Hogeschool en gemeente intensiveren samenwerking

De Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden gaan intensiever met elkaar samenwerken. De vier bestuurscolleges hebben hiervoor een overeenkomst gesloten.

Met de overeenkomst willen de vier extra vaart zetten achter de verdere ontwikkeling van ‘Leiden Kennisstad’. In de overeenkomst zijn vijftien concrete projecten opgenomen, verdeeld over vier thema’s: campusvorming, onderwijs/onderzoek, internationalisering en ‘de stad als lab’.

Campusvorming
Verdere campusontwikkeling richt zich op het Leiden Bioscience Park (LBSP) en een nieuwe Humanities Campus met onder meer talen, culturen, geschiedenis. Gezamenlijk onderzoek volgt naar een toekomstige bestemming voor gezichtsbepalende monumenten in Leiden, zoals het Pesthuis (tussen LUMC en Naturalis) en het voormalige Museum van Natuurlijke Historie (aan de Raamsteeg, nabij de faculteit Rechtsgeleerdheid).

Internationalisering, ‘de stad als lab’
Naast campusvorming staan in de overeenkomst projecten voor twee ontwikkelingen die in elkaars verlengde liggen. Enerzijds is dat internationalisering, om Leiden als internationale kennisstad aantrekkelijker te maken voor buitenlandse studenten en onderzoekers. Hieronder valt een onderzoek naar de behoefte aan woonruimte voor ‘internationals’, die zich tijdelijk in Leiden vestigen voor bijvoorbeeld masterstudies of gastcolleges.

Anderzijds zijn er plannen om de stad als lab verder te ontwikkelen, zodat inwoners van de stad en regio Leiden nóg meer de voordelen ondervinden van nieuwe Leidse kennis en innovaties. Dit richt zich met name op gezondheid en welzijn, werkgelegenheid, duurzaamheid en kunst/cultuur. Studenten kunnen hierbij (méér) studieopdrachten krijgen in samenwerking met Leidse bewoners- (-organisaties), bedrijven en (onderwijs-)instellingen, met name ook in MBO en HBO. Nieuwe kennis kan op die manier bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Onderwijs, onderzoek
Leids onderwijs zal onder meer worden versterkt in een Regionaal Steunpunt Leiden, voor verdere professionalisering van het leraarvak, en in een ‘Huis van het Onderwijs LEIDEN’. Dit laatste moet bijdragen aan vernieuwingen in alle vormen van onderwijs (primair, voortgezet, middelbaar-, hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, na- en bijscholing). Op onderzoeksgebied wordt in de overeenkomst onder meer de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde (vervanging van cellen, weefsels en organen) als Leids speerpunt genoemd.

Programma Kennisstad
De gemeente Leiden kent sinds 2012 een Programma Kennisstad om Leidse kennisinstellingen te ondersteunen in hun ontwikkeling en groei. De nu gesloten overeenkomst brengt dit programma in een volgende fase, met méér samenwerking tussen de kennis-/stadspartners en extra coördinerende inzet door de gemeente Leiden.

Symposium
De samenwerkingsovereenkomst volgt op een avondsymposium in het Leidse Stadhuis, afgelopen voorjaar, waarop ruim honderd vertegenwoordigers van Leidse kennisinstellingen, gemeente en andere stadspartners hebben meegedacht over de inhoud en organisatie van intensievere samenwerking in ‘Leiden Kennisstad’.

Leiden Politiek Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×