(Foto: Sleutelstad).

Partij voor de Dieren eist maatregelen tegen giflozingen oppervlaktewater

De Partij voor de Dieren in Leiden heeft het college van burgemeester en wethouders in Leiden gevraagd om maatregelen te nemen tegen het lozen van gifstoffen die in het oppervlaktewater en daarmee in ons drinkwater terecht komen. De vragen worden mede ingediend namens D66, GroenLinks, de SP en de PvdA.

Naar aanleiding van de mededeling van waterleidingbedrijf Dunea dat de mogelijk kankerverwekkende stof GenX ook in het leidingwater van Den Haag, Zoetermeer en Leiden zit en de berichtgeving daarover op deze site, vraagt fractievoorzitter Dick de Vos of de gemeente als aandeelhouder van Dunea in overleg wil treden met het waterleidingbedrijf om te voorkomen dat stoffen als Genx in Leids leidingwater terecht komen.

De Vos: “Volgens Dunea gaat het om waardes die dertig keer lager zijn dan de richtwaarde. Niettemin zijn de gezondheidseffecten van bepaalde bestanddelen van het middel nog onbekend. Bewoners moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het drinkwater. Met de vondst van GenX wordt dat vertrouwen nu zo ernstig op de proef gesteld, dat een verbod op de lozing van GenX zeer te rechtvaardigen is.”

De partijen willen ook dat Leiden protesteert bij de provincie Zuid-Holland en het Rijk tegen lozingsvergunningen van gif zoals GenX, waarvan het RIVM aangeeft dat de schade voor menselijke organen nog moeilijk te beoordelen is.

Leiden Politiek genx


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×