Een impressie van de Maresingel. (Afbeelding: Gemeente Leiden).

Maresingel en Rijnsburgersingel worden 30-kilometerzone

Als de gemeenteraad instemt met de plannen van het Leidse college van burgemeester en wethouders worden de Maresingel en de Rijnsburgersingel opnieuw ingericht. Doel is het vergroten van de verkeersveiligheid. Daarvoor wordt de weg versmald en de snelheid gaat omlaag naar 30 kilometer.

De ruimte die door de versmalde rijbaan ontstaat, wordt gebruikt voor meer groen en een wandelpad langs het water. De huidige 91 parkeerplaatsen blijven allemaal behouden. Dat geldt niet voor alle bomen. Een deel zou midden op straat komen te staan na de herinrichting. Die worden gekapt of verplaatst. Daarna worden er nieuwe bomen aangeplant. In totaal komen er in het gebied 143 bomen. Dat zijn er vijftien meer dan nu.

Bij het herinrichten van de twee singels wordt het beeldkwaliteitsplan uitgevoerd dat eerder is vastgesteld voor de Singelpromenade. In het ontwerp is speciale aandacht voor de waterhuishouding om ervoor te zorgen dat grote hoeveelheden regenwater nu en in de toekomst goed afgevoerd kunnen worden en niet meer de woningen binnen kan lopen.

Reanne van Kleef sprak met wethouder Laudy over de herinrichting van de Mare- en Rijnsburgersingel. Het wordt een 30-kilometergebied.

Impressies van de Maresingel de de Rijnsburgersingel na herinrichting.

Het project loop van de Valkbrug tot een de brug bij de Oude Herengracht en wordt mogelijk gemaakt door medefinanciering door de Provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland. De werkzaamheden beginnen aan het einde van dit jaar. In de loop van 2018 moet de herinrichting voltooid zijn. Er is bijna vier miljoen euro mee gemoeid.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×