(Foto: Rogier Kievit, via Twitter).

Leidse hoogleraar medische besliskunde onderscheiden

Vanmiddag ontving Prof. Dr. Jacob Kievit uit handen van loco-burgemeester Robert Strijk een hoge Koninklijke Onderscheiding. Na zijn afscheidsrede ter gelegenheid van zijn pensioen werd Job Kievit benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Professor Kievit startte in 1984 bij het LUMC. Hij behandelde patiënten met complexe aandoeningen in het hoofd-halsgebied. Professor Kievit was chirurg-intensivist, plaatsvervangend hoofd Heelkunde IC, dienstdoend chirurg voor vaat- en transplantatiechirurgie en orgaandonatie en Hoofd Sectie Endocriene/Hoofdhals-chirurgie.

In 1995 startte hij met de afdeling Medische Besliskunde, in aansluiting op zijn externe activiteiten binnen de European Society for Medical Decision Making, een zeer solide onderzoeksafdeling met een grote nationale en internationale uitstraling. Vanaf 1997 tot 2012 was hij afdelingshoofd Medische Besliskunde. In 2012 zette de Raad van Bestuur van het LUMC zijn leerstoel Medische Besliskunde om in een leerstoel Kwaliteit van Zorg en werd hem tevens de leiding gegeven van een groep ‘Kwaliteitsverbeteraars’ die in het LUMC werken aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg in de meest brede zin van het woord.

(Foto’s: Carel Stolker).

Robert Strijk over Job Kievit: “Opvallend is, dat hij tot bijna het einde toe is blijven opereren en dat hij door zijn superspecialisatie op schildklier en bijschildklieroperaties ook landelijk bekend werd. Uit het hele land kwamen patiënten naar Leiden toe om door hem geopereerd te worden. Als één ding zeker is, dan is het dat Professor Kievit pal stond voor de belangen van de patiënt in alles, een echte dokter, met hart en aandacht voor de mens.”

Naast zijn inzet in het LUMC zet Professor Kievit zich ook in voor de Orde van Medisch Specialisten (tegenwoordig de Federatie Medisch Specialisten, de Ziekenfondsraad (die is opgegaan in Zorginstituut Nederland) én de Nederlandse federatie van Universitair Medische Centra. Van 2004 tot 2016 was Professor Kievit lid van de Gezondheidsraad, het adviesorgaan van de Nederlandse regering, waar hij op voortreffelijke wijze bijdroeg aan de wetenschappelijke kwaliteit en de maatschappelijke betekenis van de adviezen van de Raad.

Door zijn kennis en zijn ervaring, maar belangrijker nog zijn medemenselijkheid, behoort Professor Kievit tot een kleine selecte categorie artsen die bepalend is geweest voor de Nederlandse kwaliteit van zorg. In publieke, maatschappelijk en wetenschappelijke discussies over passende zorg heeft hij een bepalende rol gehad.

Naast zijn werkzaamheden voor het LUMC is Professor Kievit ook actief als lid van de Raad van Toezicht van het Diaconessenhuis in Utrecht. Op speciaal verzoek van de Raad van Bestuur van het LUMC bleef Professor Kievit nog twee jaar na zijn eigenlijke pensioendatum aan als hoogleraar in deeltijd. In deze extra tijd hielp hij met de opzet van het nieuwe directoraat Kwaliteit en Veiligheid in het LUMC.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×