D66 Leiderdorp presenteert conceptprogramma gemeenteraadsverkiezingen

D66 Leiderdorp heeft het conceptverkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 klaar en nodigt iedereen in Leiderdorp uit erop te reageren. “Het is al jaren de gewoonte om het conceptprogramma voor te leggen aan inwoners en organisaties. Op die manier wil D66 zorgen dat het programma zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften in Leiderdorp,” zegt lijsttrekker Jeroen Hendriks.

De samenwerking in de regio is het belangrijkste thema voor D66 Leiderdorp. “Het programma behandelt thma’s als onderwijs, duurzaamheid, economie, sport,zorg en recreatie,” vat Hendriks samen. “Maar de rode draad door al deze onderwerpen is regionale samenwerking. Vrijwel alle opgaven waar we in Leiderdorp voor staan, spelen ook bij onze buurgemeenten. Voor de oplossing ervan moeten we gewoon samenwerken.”

Lijsttrekker Jeroen Hendriks. (Foto: D66 Leiderdorp).

Als voorbeeld noemt de lijsttrekker woningbouw: “Ook onze kinderen en ouders willen een betaalbare woning. Die zijn er niet genoeg. Daarom moeten er de komende jaren duizenden woningen worden bijgebouwd in de regio. Dat kunnen we niet als afzonderlijke gemeenten. Hetzelfde geldt voor onderwerpen als energie en bereikbaarheid.” Dat kunnen we echt alleen oplossen als we intensief samenwerken.”

Naast de regionale samenwerking, gaan we wel voor een stevige Leiderdorpse insteek,” zegt Jeroen Hendriks. “Leiderdorp is een prachtige gemeente, met veel groen, prima voorzieningen en fijne wijken en buurten waarin het goed wonen is. We hebben geweldige organisaties en verenigingen die een onmisbare rol spelen in ons dorp. En hoe belangrijk de regionale samenwerking ook is, dit typisch Leiderdorpse karakter moet gekoesterd worden en behouden blijven.”

Het programma van D66 Leiderdorp past niet op een paar A4’tjes. Jeroen Hendriks: “Er zijn geen eenvoudige vraagstukken, dus er zijn ook geen eenvoudige oplossingen. Met een paar simpele soundbites komen we er niet. D66 staat voor een genuanceerde en realistische aanpak die in openheid tot stand komt. Een aanpak ook waarop inwoners echt invloed hebben. Nu dus, bij het opstellen van het programma, maar ook straks, tijdens de rit.”

Concept-D66Leiderdorp-Verkiezingsprogramma-GR2018.

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×