Enquête inwoners Voorschoten wijst uit: Liever fusie met Wassenaar

3

De gemeente Voorschoten heeft onderzoeksbureau RenM|Matrix uit Maastricht de resultaten laten analyseren van het burgeronderzoek ‘Op weg naar herstel‘ dat de gemeente heeft gedaan. In de rapportage wordt een indicatie gegeven van de mening van inwoners van Voorschoten over de financiële situatie en de bestuurlijke samenwerking van de gemeente. Enkele opvallende resultaten: iets meer dan twee op de vijf inwoners wil zich vrijwillig inzetten om voorzieningen in het dorp te behouden. Ruim een derde is daartoe niet bereid. Minder dan een kwart van de geënquêteerden is bereid om in de buidel te tasten om de financiële problemen op te lossen.

Verder wil een ruime meerderheid van driekwart van de inwoners liever goede gemeentelijke voorzieningen dan vasthouden aan een eigen gemeentebestuur. Als het tot een fusie komt dan ziet twee derde van de inwoners liever dat dat gebeurt met een gemeente die in omvang vergelijkbaar is aan Voorschoten, zoals wassenaar, dan met een grotere gemeente als Leiden. Intensievere samenwerking met Leiden wordt door ongeveer een derde van de ondervraagden gezien als voorwaarde voor het behouden van de zelfstandigheid.

De Voorschotense burgemeester Pauline Bouvy – Koene is trots dat zoveel inwoners hebben gereageerd op de oproep om aan het onderzoek deel te nemen. “Zo’n duizend Voorschotenaren hebben een bijdrage geleverd.”

De stellingen zijn in goed overleg met de fracties van de politieke partijen in de Voorschotense gemeenteraad geformuleerd en op basis van feedback die werd ontvangen tijdens het Dorpsgesprek in het Bondsgebouw van 3 juli nog verder aangescherpt.

Bouvy: “Voorschoten werkt constructief samen met de gemeente Wassenaar, de gemeente Leidschendam – Voorburg en de gemeenten uit de Leidse regio. Na de Toekomstvisie Voorschoten 2025 is nu ook de Toekomstvisie Leidse regio 2027 opgesteld en vastgesteld met en door de buurgemeenten. Voorschoten oriënteert zich op verdere bestuurlijke samenwerking met haar omgeving en we hebben hiervoor nu dus ook onze inwoners geconsulteerd.”

De burgemeester vindt dat de nu gehouden bescheiden enquête een vervolg moet krijgen: “Het vraagt om een nader, verdiepend onderzoek, want de uitvoering van onze wettelijke taken en dienstverlening aan onze inwoners komen mede tot stand dankzij verschillende samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen). Denk bijvoorbeeld aan het Inkoopbureau H-10, de gezamenlijke afdeling Werk en Inkomen of de BSGR (belastingsamenwerking Gouwe – Rijnland). Een verdiepend onderzoek draagt dan ook bij aan het beter in beeld brengen van de mogelijke gevolgen die een bestuurlijke focus tot gevolg kan hebben.

Vanuit de positie van financiële onafhankelijkheid wil Voorschoten focus en verdieping aanbrengen in de regionale samenwerkingsverbanden. “In het belang van onze inwoners en onze bestuurlijke partners in de regio is een heldere visie op de bestuurlijke toekomst van Voorschoten onontbeerlijk,” besluit Bouvy.

De hele rapportage staat hier: Rapportage enquete op weg naar herstel Gemeente Voorschoten 25 september 2017.

Delen

3 reacties

  1. Dat Voorschoten en Wassenaar richting een fusie gedirigeerd werden bleek wel uit het feit dat CdK Jaap Smit in beide gemeenten een waarnemende burgermeester(es) aangewezen heeft. En Smit vervolgens al hintte op een samengaan. Burg Staatsen kon opkrassen naar Zevenaar. Voorschoten zit in artikel 12 en heeft nu een opdracht tot een bezuinigingsoperatie van de provincie. Voorschoten moet zien het door de lokale “casino partijen” VVD, ONS en CDA veroorzaakte gat van 75 miljoen euro in de begroting weg te werken. Dat subsidies aan een zwembad, kinderboerderij, cultureel centrum, WMO en andere voorzieningen geschrapt worden ligt natuurlijk wederom in de lijn der verwachting. De corridor van Duivenvoorde wordt verder aangetast door woningbouw om via projectontwikkeling de gemeentekas verder te spekken (b.v. project Roosenhorst). Ondanks een Pact van DV om deze groene strook zo min mogelijk met rust te laten.
    In Wassenaar was er sprake van “zwakte van het bestuur” met ook nog het verspillen van gemeenschapsgeld door uitbundige feestjes van zuipende en rokkenjagende bestuurders in het gemeentehuis. Burg Hoekema kon opkrassen naar het fryske Langedijk.
    Voorschoten wil natuurlijk wel de samenwerking met de leidse regio verstevigen. Maar een fusie met het strontarrogante Leiden: over ons lijk. Dan liever verder met het duindorp aan de andere zijde van de spoorlijn.

  2. Voorschoten hoort ook meer bij de zuipende en rokkenjagende ballen van Wassenaar. Liever kwijt dan rijk dat omhoog gevallen volkje met een schuld van hier tot aan de maan. Maar dan ook niet meer mee teren op de Leidse voorzieningen a.u.b. Eigen broek ophouden is nu al niet aan de orde dus….. Succes.

  3. De bestuurders van Voorschoten die verantwoordelijk zijn voor het financiële debacle wat Voorschoten treft zijn vertrokken. Twee wethouders besturen nu in andere gemeenten. Zonder verantwoording af te leggen voor mega projecten (industrieterrein Dobbewijk en het centrumgebied bijv) waar leegstand overheerst. Ondoordacht en onbehoorlijk bestuur heet dat. Maar beide dames gaan vrolijk verder om andere gemeenten naar de filistijnen te helpen met hun groot, groter, grootse plannen die miljoenen kosten. Dat kan maar zo. De burgers zitten op de blaren.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.