De Voorschotense burgemeester Pauline Bouvy – Koene wil nader onderzoek naar de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking in de regio. (Archieffoto: Chris de Waard).

Enquête inwoners Voorschoten wijst uit: Liever fusie met Wassenaar

De gemeente Voorschoten heeft onderzoeksbureau RenM|Matrix uit Maastricht de resultaten laten analyseren van het burgeronderzoek ‘Op weg naar herstel‘ dat de gemeente heeft gedaan. In de rapportage wordt een indicatie gegeven van de mening van inwoners van Voorschoten over de financiële situatie en de bestuurlijke samenwerking van de gemeente. Enkele opvallende resultaten: iets meer dan twee op de vijf inwoners wil zich vrijwillig inzetten om voorzieningen in het dorp te behouden. Ruim een derde is daartoe niet bereid. Minder dan een kwart van de geënquêteerden is bereid om in de buidel te tasten om de financiële problemen op te lossen.

Verder wil een ruime meerderheid van driekwart van de inwoners liever goede gemeentelijke voorzieningen dan vasthouden aan een eigen gemeentebestuur. Als het tot een fusie komt dan ziet twee derde van de inwoners liever dat dat gebeurt met een gemeente die in omvang vergelijkbaar is aan Voorschoten, zoals wassenaar, dan met een grotere gemeente als Leiden. Intensievere samenwerking met Leiden wordt door ongeveer een derde van de ondervraagden gezien als voorwaarde voor het behouden van de zelfstandigheid.

De Voorschotense burgemeester Pauline Bouvy – Koene is trots dat zoveel inwoners hebben gereageerd op de oproep om aan het onderzoek deel te nemen. “Zo’n duizend Voorschotenaren hebben een bijdrage geleverd.”

De stellingen zijn in goed overleg met de fracties van de politieke partijen in de Voorschotense gemeenteraad geformuleerd en op basis van feedback die werd ontvangen tijdens het Dorpsgesprek in het Bondsgebouw van 3 juli nog verder aangescherpt.

Bouvy: “Voorschoten werkt constructief samen met de gemeente Wassenaar, de gemeente Leidschendam – Voorburg en de gemeenten uit de Leidse regio. Na de Toekomstvisie Voorschoten 2025 is nu ook de Toekomstvisie Leidse regio 2027 opgesteld en vastgesteld met en door de buurgemeenten. Voorschoten oriënteert zich op verdere bestuurlijke samenwerking met haar omgeving en we hebben hiervoor nu dus ook onze inwoners geconsulteerd.”

De burgemeester vindt dat de nu gehouden bescheiden enquête een vervolg moet krijgen: “Het vraagt om een nader, verdiepend onderzoek, want de uitvoering van onze wettelijke taken en dienstverlening aan onze inwoners komen mede tot stand dankzij verschillende samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen). Denk bijvoorbeeld aan het Inkoopbureau H-10, de gezamenlijke afdeling Werk en Inkomen of de BSGR (belastingsamenwerking Gouwe – Rijnland). Een verdiepend onderzoek draagt dan ook bij aan het beter in beeld brengen van de mogelijke gevolgen die een bestuurlijke focus tot gevolg kan hebben.

Vanuit de positie van financiële onafhankelijkheid wil Voorschoten focus en verdieping aanbrengen in de regionale samenwerkingsverbanden. “In het belang van onze inwoners en onze bestuurlijke partners in de regio is een heldere visie op de bestuurlijke toekomst van Voorschoten onontbeerlijk,” besluit Bouvy.

De hele rapportage staat hier: Rapportage enquete op weg naar herstel Gemeente Voorschoten 25 september 2017.

Maatschappij Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×