Leiden gaat meer en makkelijker afval scheiden

5 // [and more, of course...]
Als het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Leiden wordt goedgekeurd door de gemeenteraad, hoeven Leidenaren straks geen plastic meer te scheiden. Dit gebeurt dan samen met metalen en drankkartons (PMD) met na-scheiding. De technieken daarvoor zijn de laatste tijd sterk verbeterd, waardoor het scheiden van restafval na inzameling veel effectiever is geworden. Ook wordt het inzamelen van papier en textiel in het nieuwe afvabeleid bevorderd. De laagbouw in Leiden krijgt een extra papiercontainer aan huis. Met deze maatregelen wil de gemeente in 2022 minimaal 50% van het afval gescheiden inzamelen.

Reanne van Kleef sprak met wethouder Paul Laudy over het nieuwe afvalbeleid.
Met een scheidingspercentage van 33% (2015) zit Leiden iets onder het gemiddelde van vergelijkbare steden. Het scheiden van afval kan veel beter. Daarom kiest Leiden voor een afvalaanpak met de meest gunstige uitkomst qua scheidingsresultaat, gebruikersgemak en aanvaardbare maatschappelijke kosten. De gemeente zet met name in op afval waar een gescheiden inzameling de meeste CO2 reductie oplevert: plastic, metaal, drankenkartons, papier, karton en textiel. 
76 kilo minder
In het afvalbeleid dat nu voor inspraak is vrijgegeven staat beschreven hoe Leiden de komende jaren met afval om wil gaan. Met een pakket aan maatregelen wil de gemeente Leiden dat de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar daalt van 249 kg in 2015 naar 185 kg in 2020 en 175 kg in 2022. 
Papier, plastic, metaal en drankenkartons
Omdat de technieken voor na-scheiding van plastic, metaal en drankenkartons uit het restafval (na inzameling) inmiddels sterk zijn verbeterd, is in het afvalbeleid gekozen voor na-scheiding van PMD voor het huishoudelijk afval in de hele stad. Huishoudens die nu een mini-container hebben, krijgen een extra container. Deze minicontainer is voor de inzameling van papier aan huis.
Tweede milieustraat
Aanvullend doet de gemeente meer om de komende jaren afval te reduceren en CO2 te besparen. Voorbeelden hiervan zijn gerichte educatie over afval, afvalvermindering en afvalscheiding vanuit het principe ‘afval is grondstof’; het stimuleren van huis-aan-huis inzameling van textiel (de papier- en textiel(wijk)containers in de stad blijven bestaan) en er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een tweede milieustraat voor grof huishoudelijk afval en een onderzoek naar de mogelijkheid tot na-scheiden van het ingezamelde grofvuil.
De nota afvalbeleid ligt van 11 oktober 2017 tot 21 november 2017 ter inzage en wordt vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna worden de maatregelen verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan.
Delen

5 reacties

 1. Nog zo’n grote container vind ik niet zo’n leuk idee. Mijn tuin is al zoo klein. Ik heb nu een papierbak in de keuken.

 2. ferry rigault op

  Ik lees nergens iets over groen of gft-afval. Heel veel Leidse huishoudens in de binnenstad, in flats en ook in mijn eigen wijk Tuinstad-Staalwijk hebben geen bruine gft-container. Zij gooien al jarenlang noodgedwongen hun groen afval bij het restafval want ze kunnen het niet scheiden.
  De Schillenboerproef die op initiatief van een aantal buurtbewoners in samenwerking met Gemiva-SVG nu in Tuinstad-Staalwijk plaatsvindt, is leuk maar wel kleinschalig. Na een half jaar gaat het gelukkig nog steeds voorspoedig. Wekelijks wordt door twee schillenboeren bij 170 huishoudens vooral keukenafval opgehaald dat vervolgens gecomposteerd wordt. De reacties zijn alleen maar positief.
  Maar dit kan niet het probleem van duizenden andere Leidse huishoudens oplossen dat ze hun groen afval niet kunnen scheiden. Wat denkt de gemeente daar aan te doen?
  Zelf de schillen ophalen misschien? Of ondergrondse gft-containers verspreid in de wijk?

 3. Helaas moeten we het plastic weer bij restafval in de container werpen, ik heb bijna geen restafval sinds ik het plastic apart verzamel?

 4. Is er een infrastructuur voor de inzameling van plastic afval opgetuigd, voor ongetwijfeld veel geld, wordt kennelijk die al weer overbodig. Dat lijkt mij duur en slecht beleid.
  .
  Zou de gemeente er misschien strenger op willen toezien dat de papiercontainers deugdelijk zijn? Dat gebeurt nu blijkbaar niet of onvoldoende, want overal staan kapotte containers met openingen van soms 10 of meer cm, waardoor een deel van het papier op straat terechtkomt en door de wind wordt verspreid. Dat zal toch niet de bedoeling zijn? Welke louche firma is hiervoor verantwoordelijk?

 5. Marlene Simoons op

  Het verbaast mij dat Leiden kiest voor ‘gemak’, terwijl in de omliggende gemeenten, waar Leiden zo graag mee wil samenwerken (fuseren) men juist kiest voor voorscheiding en voor een meer milieubewuste samenleving, tegen de laagst mogelijke kosten. Om deze 2 zaken gaat het toch?Bovendien blijkt niet dat het beleid van Leiden op dit punt voldoendentegemoet gaat komen aan de landelijke doelstellingen en zodoende aan het akkoord van Parijs.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.