Dominee Margreet Klokke volgt in februari of maart Ab Alblas op die afgelopen zomer met emeritaat ging als dominee van de Binnenstadsgemeente in Leiden. (Foto: PR).

Leidse Binnenstadsgemeente vindt opvolger voor dominee Ad Alblas

De leden van de Leidse Binnenstadsgemeente (LBG) hebben Ds. Margreet Klokke uit Den Haag gekozen tot wijkpredikant. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst die afgelopen zondagmiddag is gehouden. Er moeten nog enkele formele stappen worden gezet, maar dominee Klokke heeft al laten weten graag naar de Hooglandse kerk in Leiden te komen.

Chris de Waard sprak met voorzitter Cent van Vliet van de kerkenraad van de Binnenstadsgemeente Leiden over de opvolging van dominee Alblas door de beroepen Margreet Klokke.

Klokke is op dit moment als predikant verbonden aan de Kloosterkerk in Den Haag. De datum van haar intrede is nog niet bepaald, maar die zal in februari of maart volgend jaar liggen. Daarmee wordt dan de vacature ingevuld die in juli is ontstaan bij het afscheid van Ad Alblas.

Wie alvast kennis wil maken met de te beroepen predikant heeft die kans op 15 oktober om 10.00 uur. Klokke gaat dan voor in de dienst van de Leidse Binnenstadsgemeente in de Hooglandse kerk. Dat is toeval, want die afspraak is gemaakt lang voordat dominee Klokke in beeld was om predikant van de LBG te worden. Na de dienst is er gelegenheid tot nadere kennismaking.

Klokke: “Ik ben steeds bezig met het zoeken naar verbinding tussen traditie en omgeving en wil graag de uitdaging aangaan om mijn geloof, kennis en ervaring in te zetten in de Leidse Binnenstadsgemeente.” De aan te stellen predikant ziet de nieuwe gemeente als ‘gevoelig voor wat er gebeurt in de stad en voor wat de tijd en de cultuur van haar vraagt’. “Als een van haar belangrijkste taken ziet ze het om er als kerk voor alle mensen te zijn. “De drempels zijn vaak heel hoog en ik vind het fijn om te werken aan drempelverlaging.” Dat probeert ze onder andere doen door hedendaags taalgebruik.

“Het is ons als Binnenstadsgemeente opgevallen dat dominee Klokke een fijnzinnige bijbeluitleg op verrassende wijze verbindt met de vragen van onze tijd,” zegt voorzitter Cent van Vliet van de kerkenraad. “Ze peilt en verwoordt de hartslag van het geloofsleven en dat alles in een verzorgde liturgie.┬áDe te beroepen predikant heeft verder blijk gegeven van een verbindende en pastorale houding, heeft ruime ervaring als predikant in de stad en kan samen met anderen zorg dragen voor de toerusting en inspiratie van diverse kringen en groepen, in het bijzonder jeugd en jongeren.”

Dominee Margreet R. Klokke (1960) heeft in Leiden Godgeleerdheid gestudeerd met als hoofdvak Exegese Nieuwe Testament. Ze volgde zowel de lerarenopleiding als de kerkelijke opleiding. Daarna was zij predikant in Den Haag, vervolgens in Soest, en sinds 2000 weer in Den Haag. Ook heeft zij zich in diverse opleidingen en cursussen verder geschoold in onder andere contextueel pastoraat, klinisch pastorale vorming, verlieskunde, bibliodrama, kunst en catechese, en meditatiebegeleiding. Ze is eerder leerkracht geweest waar ze ervaring met jongeren heeft opgedaan. Ze is gehuwd met Daan Limburg en ze hebben een zoon, Rolf Limburg.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×