Energiekosten stijgen in twee jaar met ruim 150 euro

De energiekosten gaan de komende jaren flink omhoog. Een gemiddeld huishouden betaalt volgend jaar al 50 euro meer aan Opslag Duurzame Energie (ODE) en 20 euro meer aan energiebelasting. Een totale stijging van 70 euro. Het jaar daarop moeten huishoudens daarbovenop nog eens minimaal 86 euro extra betalen; de energiebelasting wordt in 2019 nog 24 euro hoger, en daarbij krijgen huishoudens 62 euro minder belastingvermindering op elektriciteit.

Opslag Duurzame Energie
De ODE is een belasting die door de overheid is ingevoerd om te investeren in duurzame initiatieven. In 2016 werd een schatting gemaakt voor de hoogte van de ODE tot 2023. De verwachting was toen dat de ODE 92,57 euro zou bedragen in 2018. Nu blijkt uit een wetsvoorstel van minister Henk Kamp van Economische Zaken dat de ODE meer stijgt dan verwacht. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik van 3.500 kWh en 1.500 m3, moet in 2018 107,63 euro aan ODE betalen. Dit jaar was de ODE nog 60,20 euro voor een gemiddeld huishouden. Het gaat dus om een stijging van bijna 50 euro, in plaats van de verwachte 30 euro.

De tarieven voor de ODE worden elk jaar worden vastgesteld op basis van de cijfers van het CBS van het energieverbruik in Nederland. Het energieverbruik in Nederland is alleen meer gedaald dan verwacht, en de ODE wordt per kWh en m3 vastgesteld. Daarom moeten de tarieven omhoog om nog steeds de opbrengst van een miljard te kunnen realiseren.

Energiebelasting
Om de doelen van het Energieakkoord te behalen, is ook een stijging van de energiebelasting nodig. De opbrengst van deze belasting wordt geïnvesteerd in energiebesparing bij woningcorporaties en in fiscale tegemoetkoming voor nieuwe stadsverwarmingsinitiatieven. In 2018 gaat de energiebelasting op gas voor een gemiddeld huishouden met 9,64 euro omhoog en de energiebelasting op stroom 10,46 euro. In totaal moet een huishouden met een gemiddeld verbruik in 2018 dus zo’n 20 euro meer aan energiebelasting betalen. In het regeerakkoord werd nog een extra verhoging van de energiebelasting aangekondigd voor 2019. Een gemiddeld huishouden gaat dan nog 24 euro extra betalen aan energiebelasting.

Belastingvermindering op elektriciteit
De belastingvermindering op elektriciteit is door de overheid ingevoerd omdat het energieverbruik deels wordt gezien als een basisbehoefte. Dit jaar krijgt iedereen nog een belastingvermindering van 373 euro op elektriciteit. Per 2019 wordt dat bedrag verlaagd naar 311 euro, blijkt uit het energieakkoord. Daardoor betalen huishoudens dat jaar nog eens 62 euro meer voor energie.

Stijging 2018 en 2019
Door de verhoging van de ODE en energiebelasting zijn huishoudens in 2018 ongeveer 70 euro duurder uit dan dit jaar. In 2019 zullen de kosten minstens 150 euro hoger uitvallen dan dit jaar, door de extra stijging op de energiebelasting en de belastingvermindering op elektriciteit.

Deze verhoging van energiebelastingen geldt voor iedereen, onafhankelijk van het energiecontract. Wel blijkt uit de Energiemonitor van de Autoriteit Consument & Markt dat consumenten veel geld kunnen besparen op de energiekosten door energie vergelijken. Het overstappercentage is in de laatste jaren wel gestegen, maar toch is nog een derde van de Nederlanders nog nooit overgestapt van energieleverancier. Wellicht is de verhoging van de energiebelastingen voor consumenten een drijfveer om toch hun energiecontract eens onder de loep te nemen.

Wat de precieze stijging in 2019 zal zijn, is nog onbekend. De tarieven voor de ODE worden namelijk elk jaar opnieuw berekend. Daarnaast veranderen de energietarieven elk jaar in januari en in juli.

Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×