Initiatiefnemer Jan Janssen van het nieuwe Broodfonds De Horsten weet inmiddels zeker dat het fond er komt. Er is voldoende belangstelling. (Foto: PR).

Oprichting nieuw broodfonds De Horsten dichtbij

Broodfonds De Horsten gaat er komen. Op een voorlichtingsbijeenkomst die afgelopen week is gehouden, gaven 27 ondernemers zich direct op voor de vervolgavond op donderdag 9 november. Dan worden afspraken gemaakt die moeten leiden tot de oprichting van het nieuwe fonds.

De formele oprichting wordt begin december verwacht. Daarna kunnen ZZP’ers en andere ondernemers zich officieel aanmelden. Zodra getoetst is of alle gegadigden aan de criteria voldoen en de administratie ingericht is, kan het broodfonds echt van start gaan. Als alles meezit hebben de betrokken ondernemers op die manier begin 2018 met en voor elkaar een goede en voordelige arbeidsongeschiktheidsvoorziening geregeld.

Initiatiefnemer Jan Janssens: “De vaart zit er goed in. Dankzij veel steun van Ondernemend Wassenaar en Ondernemersvereniging Voorschoten konden we heel veel ondernemers bereiken. André Jonkers van Broodfondsmakers legde tijdens de informatieavond uit hoe broodfondsen werken en wat de deelnemers ervan kunnen verwachten. Dat de meerderheid van de aanwezige ondernemers zich opgaf voor het vervolg zegt genoeg. En ik verwacht zeker dat een groot deel van de anderen, die zeiden er nog even over te moeten nadenken, ook nog aanhaakt. Dus komen we bij de start ver boven het vereiste minimumaantal van 20 uit. Het zou mij niet verbazen als we binnen een jaar op het maximum van 50 deelnemers zitten.”

De bijeenkomst op 9 november wordt net als de eerste bijeenkomst gehouden in Restaurant De Schulpwei, Katwijkseweg 7, 2242 PA Wassenaar. Het aanvangstijdstip is 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Opgeven kan via www.ondernemersverenigingvoorschoten.nl en www.ondernemendwassenaar.nl. Tijdens deze vervolgbijeenkomst worden gezamenlijk afspraken gemaakt over de werkwijze en inrichting van het nieuwe broodfonds.

Ondernemers die de eerste avond gemist hebben maar wel belangstelling hebben om mee te doen, zijn nog steeds welkom. Zij krijgen van tevoren alle informatie die tijdens de eerste bijeenkomst werd gedeeld.

André Jonkers is ook op 9 november weer van de partij. Hij zal vragen die eventueel nog gerezen zijn beantwoorden en zal samen met de aanwezige ondernemers de basis leggen voor het nieuwe fonds. Hierbij gaat het om praktische zaken zoals de vaststelling van de reglementen waarmee gewerkt gaat worden en de samenstelling van het bestuur waarmee wordt gestart. Ook worden dan de officiële oprichtingsdatum en -plaats bepaald.

Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×