Wethouder Daan Binnendijk gaat in Voorschoten over de centen. Tegen een Leids verzoek om een bijdrage van naar verwachting zo'n 170.000 euro per jaar voor een nieuwe schaatshal met een baan van 333 meter zegt hij noodgedwongen nee. (Foto: Chris de Waard).

Geen Voorschotense bijdrage aan Leidse schaatshal

Een schaatsbaan in Leiden waar ook veel inwoners van Voorschoten gebruik van maken is een type regionale voorziening waarvan het logisch is dat de gemeente Leiden ook aan de regio vraagt om een financiële bijdrage te leveren.

Chris de Waard in gesprek met de Voorschotense wethouder Daan Binnendijk van financiën over het Leidse verzoek om me te betalen aan de nieuwe schaatshal.

De Voorschotense wethouder Daan Binnendijk van financiën zou er in andere omstandigheden best over willen nadenken. “Maar het verzoek komt voor ons op een wel heel ongelukkig moment. Het is niet uit te leggen aan onze inwoners als we een fors bedrag zouden meebetalen aan een ijshal in Leiden, terwijl we noodgedwongen fikse bezuinigingen doorvoeren op onze lokale verenigingen,

Voorschoten heeft de financiën niet op orde en staat onder preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland. Donderdag moet de gemeenteraad van de Leidse buurgemeente de begroting voor volgend jaar vaststellen. Daarin zitten pijnlijke maatregelen. Vooral voor de middellange termijn. Zo stelt het college voor om per 2021 te stoppen met het subsidiëren van zwembad Het Wedde dat nu nog kan rekenen op vier ton per jaar.

Leiden Politiek Sport Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×