Het jaarlijks congres over de PiëzoMethodiek vond dit jaar in Leiden plaats. (Foto: Henk Leentfaar).

Het succesverhaal Piëzomethodiek

Dat niet iedereen kan meekomen in de samenleving is al jaren bekend. Of en hoe je dat zou kunnen oplossen, is nog steeds een lastige opgave. Ons (enigszins) aanpassen aan de achterblijvers is een optie die eigenlijk nooit in beeld komt. Eerder wordt de achterblijver gestimuleerd aan te haken. In de over de jaren ontwikkelde reeks interventies bestaat sinds kort ook de in Zoetermeer ontwikkelde Piëzomethodiek. Een aanpak die uitgaat van de situatie van de betrokkene, schrijft Movisie: ‘Deelnemers die vaak slecht zicht hebben op de eigen
mogelijkheden, krijgen binnen de PiëzoMethodiek beter zicht op wat ze zelf willen en kunnen en de mogelijkheden die er binnen de Nederlandse) samenleving zijn. (…) De PiëzoMethodiek heeft als doel het vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen die door omstandigheden nog niet volwaardig participeren in de samenleving’.

Het jaarlijkse PiëzoMethodiek Congres vond op donderdag 2 november voor het eerst in Leiden plaats. De ruim 170 aanwezigen maakten in de Burgerzaal van het stadhuis gezamenlijk een start. Wethouder Van Gelderen trapte af met “De PiëzoMethodiek helpt mensen te worden wie zij echt zijn.” In drie jaar tijd zijn gemeente Leiden en organisaties druk bezig geweest met het neerzetten van de PiëzoMethodiek bij organisaties in de stad. De PiëzoMethodiek gaat uit van het talent van mensen en helpt mensen om zichzelf verder te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen.

Wethouder Damen ging tijdens het plenaire programma in op het belang, de noodzakelijke voorwaarde, van een krachtige samenwerking tussen organisaties in de stad en dat deze samenwerking ontstaat doordat de organisaties op dezelfde manier gaan werken. Landelijk werken zestien organisaties met de PiëzoMethodiek verspreid over dertien gemeenten. Verdient het gesignaleerde belang van “krachtige samenwerking” nog de nodige aandacht, die aandacht geldt ook de doelgroep. Movisie stelt in zijn Tussenrapportage vast dat de oorspronkelijke doelgroep, oudkomers, is verbreed. Eenvijfde deel van de deelnemers in Zoetermeer is ‘oudkomer’, iets meer dan eenderde is statushouder.

Tijdens het congres werd een inkijkje gegeven in de praktische werkwijze van de methodiek in projecten en in de wijken van Leiden en lanceerde Kirsten Zitman, teammanager iDoe, de Piëzo Tool voor Leiden. Een tool die de verbinding maakt tussen organisaties die met de Piëzo methode werken en tussen vrijwilligers (www.i-doe.nl).

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×