Leids flyerverbod in strijd met grondwet

Er komt voorlopig geen flyerverbod in Leiden. Ook het uitdelen van producten, het zogenaamde venten, blijft vooralsnog toegestaan. Eigenlijk zou de Leidse raad vanavond de aanpassing behandelen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een flyerverbod en een ventverbod zijn daarbij twee van de voorgestelde wijzigingen. De formulering van de voorgestelde verboden blijkt na nadere bestudering mogelijk te leiden tot regelgeving die strijdig is met de Grondwet.

Burgemeester Lenferink heeft de raad gevraagd het voorstel vanavond niet te behandelen. “De VVD heeft bij de commissiebehandeling gevraagd om het flyerverbod ook te laten gelden voor politieke partijen. Dat is waarschijnlijk is strijd met de vrijheid van meningsuiting die is vastgelegd in de Grondwet. En de gemeente is niet bevoegd om regelgeving op te stellen die strijdig is met de Grondwet”.

Ook bij het voorgestelde ventverbod doet zich een probleem voor. In de voorgestelde tekst staat “Het is verboden producten of diensten onder publiek te verspreiden dan wel op andere wijze aan te bieden.” Hoewel de gemeente daarmee een verbod op verspreiding op de openbare weg bedoelt, is dat niet expliciet opgenomen, waardoor het ventverbod een ruimere reikwijdte lijkt te hebben dan is bedoeld”, aldus Lenferink die voor beide kwesties op zoek gaat naar een juiste formulering, zodat de nieuwe bepalingen binnenkort alsnog kunnen worden vastgesteld.

Delen
Proef de Zomer bij Sligro Leiden

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Je bent nu offline