CDA Leiden presenteert verkiezingsprogramma: Verbeter je buurt, versterk je stad

5

Verbeter je buurt, Versterk je stad. dat is de titel die het verkiezingsprogramma van het CDA Leiden meekreeg. De partij presenteert vandaag het concept verkiezingsprogramma. “Wie kijkt naar Leiden, weet dat deze stad geen optelsom is van individuen of slechts een stapel stenen, maar juist een gemeenschap. Burgers die samen van deze stad een sterke stad willen maken”, aldus lijsttrekker Joost Bleijie over het verkiezingsprogramma waarmee CDA Leiden de piketpaaltjes slaat voor 2018 en verder.

Chris de Waard in gesprek met lijsttrekker Joost Bleijie over het programma. Donderdag volgt ook de kandidatenlijst.

Bleijie: “Als CDA Leiden kiezen we voor een stad waarin iedereen zich thuis voelt. Een Leiden waarin we geven om elkaar. Een stad waarin we werken, leren en sporten. Waar we samen letten op de veiligheid en de verzorgdheid in de wijk. En verder een oogje in het zeil houden, als iemand afglijdt of eenzaam is. Kortom, een stad van de menselijke maat”.

Leefbaarheid, veiligheid en de aanpak van eenzaamheid onder ouderen zijn als het aan Bleijie ligt de aankomende jaren prioriteit in het beleid. Ook wil het CDA extra ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. “Want zij leveren een onbetaalbare bijdrage aan onze samenleving”.

De partij heeft ook een lijst met speerpunten opgesteld waarmee de kiezers de komende maanden worden opgezocht: Een veilig Leiden, het gevoel dat jezelf en je kinderen in de juiste omgeving zitten, verkeersveiligheid rond scholen projectmatig aanpakken, cameratoezicht rondom uitgaansgelegenheden, in de binnenstad of op bedrijventerreinen, fors investeren in handhaving, bekende ergernissen zoals zwerfvuil, wildplakken en hardrijden
tegengaan met handhaving, vitale buurten, aangenaam wonen, een stad die het buurt voor buurt beter doet, Leiden niet tot de laatste meter volbouwen, een rem op de bouwhoogten, bestaand groen beschermen, meer bomen en planten in de stad, buurtinitiatieven blijven belonen en steunen, tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.

“En wat in Rotterdam werkt, gaan we hier ook doen”, zegt Bleijie: “Onder andere door een brede publiekscampagne die het thema op de agenda zet en mensen bevestigt in het idee, dat naar elkaar omkijken erbij hoort. Trainen van vrijwilligers op het herkennen van eenzaamheid en elke Leidenaar van 75+ thuis bezoeken met vrijwilligers en vertegenwoordigers van de gemeente”.

Lees hier het concept-programma van het CDA Leiden: CDA Leiden verkiezingsprogramma GR18-22

Delen

5 reacties

  1. Wim van der Valk op

    Helemaal niets over het ongedaan maken van het betaald parkeren in de schilwijken?
    Zou denken dat dit wel stemmen zal trekken!
    Of heeft het CDA er zich maar bij neergelegd?

    • Hi Wim, daar hebben ze zich zeker niet bij neergelegd, zie de pdf waar Sleutelstad naar verwijst. Groeten

    • Wim van der Valk op

      Wat ik eruit op maak is waar de druk minder is dan 80% afschaffen en waar het wel 80% is of hoger invoering handhaven!
      Dus kunnen wij als bewoners van de Stevenshof er van uit gaan dat het CDA voor invoering is van betaald parkeren in deze wijk?

  2. De zwevende kiezer op

    Uit het concept verkiezingsprogramma:
    Afval veroorzaken we allemaal. En daarmee veroorzaken we vervuiling: op straat, bij de verwerking van afval en in het grondwater. Het CDA maakt zich in Leiden sterk voor een schoner, heler en veiliger Leiden:
    1. Het CDA wil vasthouden aan de huidige regeling voor de afvalstoffenheffing. Het CDA is tegen het betalen per zak.
    2. Het ophalen van grofvuil is en blijft in Leiden gratis, vooral omdat gevreesd wordt dat afval gedumpt wordt als ervoor betaald moet worden.

    Daar kan ik mij wel in vinden. Dit in tegenstelling tot het standpunt van D66 die meent dat we per zak moeten gaan betalen. Onzin! Wel meer administratieve rompslomp maar geen minder afval en verpakkingen…

  3. Niets wordt gezegd over de incomplete inpassing van de Rijnlandroute ondanks alle Leidse beloften. Het huidige college is in dit dossier onbetrouwbaar, incompetent en amateuristisch geweest. Pinocchio’s. Zo zou de drie miljoen euro voor de Stevenshof behouden moeten blijven indien een volgend college, hopelijk met een veel kleinere machtsbasis van VVD66, wel verdere inpassingsinspanningen zou willen doen. Dat kan namelijk zeker nog wel. Burgers hebben de voorstellen en tekeningen al klaar liggen. Waar een wil is is een beter ingepaste weg. Het CDA heeft zich in de oppositie altijd relatief constructief t.a.v. de wensen van de Stevenshoffers opgesteld. Bovendien is de RR in schril contrast met het duurzaamheidssteven en het halen van Klimaataccoord van Parijs waarvoor het CDA Leiden pleit. Dieselgate auto’s en vrachtwagens met een motorrendement van max. 25% en veelal één bestuurder verrpesten de leefomgeving door veel lawaai en uitstoot van fijnstof e.d. Minder auto’s, meer hoogwaardig electrisch OV, betere spreiding van woon-werk-verkeer en geen prop op de wegen tijdens de spitsen. Minder asfalt nodig, minder files, minder rat race. Beter leven.
    Goed punt is de aanpak van de Lammebrug en Europaweg, iets wat wij simpele burgers al jaren roepen, maar jarenlang volkomen genegeerd is door de regenten in Leiden en bij PZH. Nu pas wordt men wakker en wil zo snel mogelijk aanbesteding. VVD L ging al het CDA L al voor. Pinocchio’s -))
    Ook het CDA Leiden begint weer over vergroening en bomenaanplant in de stad. Leuk hoor, maar de bollebozen van VVD66 laten de Provincie 9000 bomen vernietigen voor het asfalt van de RR. Zoals eerder betoogd is de Provincie niet te vertrouwen en zou zo de bomencompensatie helemaal buiten Leiden/Voorschoten kunnen laten plaatsvinden. Een kale omgeving voor vele, vele jaren, zeker als maar 33% tot volwaardig groen zal gaan uitgroeien.
    Wat ik wel lees is dat men de oostelijke infrastructuur bij Leiden wil opknappen. Lijkt me niet onredelijk, want de huidige geplande roetriool Ring dwars de stad, 70 km/uur, met metershoge schermen vlak voor de pui, is het wensenkindje van VVD66. Het CDA stemde in de oppositie tegen deze 100 miljoen euro slurpende asfaltstrook. Hopelijk houdt zij deze positie vast. Want auto’s horen buiten de stad op transferia en niet en mass de stad in, b.v. om de “putten te vullen”. Belachelijk VVD66 beleid.
    “Verbeter je buurt, versterk je stad” lijkt wat op de “En Nu de Wijken” van de PvdAdieu. Meer aandacht voor de problematiek en sociale cohesie in de wijken ipv. centrumverslaving van het huidige neoliberale college. OK, op een wijkbezoek van deze regenten na. Leuke wandeling en borrelpraatjes. Punt.
    En last but not least, de groeiverslaving in deze “florerende economie”. Afschaffen, want het gratis geld en lage rente uit Frankfurt is snel over. Deze Ponzi economie deugt niet en blaast zeepbellen b.v. op de huizenmarkt, ook in Leiden. Jonge huizenkopers hebben geen kans. Huizenopkopers die de prijs opdrijven hebben gouden tijden. Uitbuiters! En om het goddelijke erfgoed niet verder te verkwisten en te sparen voor de vele generaties achter ons: groei is niet oplossing, maar het probleem. Consuminderen en matigen moeten ook in deze stad. Kwestie van mentaliteitsverandering.
    En verder mis ik de Nederlandse en Leidse vlag terug in de Raadszaal. En het staande zingen van Leidse Volkslied bij de opening van elke Gemeenteraadsvergadering. En elke leerling van het Leidse Basisonderwijs zou één keer een rondleiding op het Stadhuis en een gesprek met het College moeten hebben. Leer iets over de stadsdemocratie (bestaat die nog?). Het Friese Opperhoofd zou trots op jullie zijn. Ook CDA Leiden succes gewenst met de campagne.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.