Burgemeester Bouvy-Koene reikte de koninklijke onderscheiding vrijdagmiddag uit in Museum Voorschoten. (Foto: Sleutelstad).

Voorschotenaar Jan Sloof koninklijk onderscheiden

Jan H.M. Sloof is afgelopen vrijdag onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Pauline Bouvy-Koene in Museum Voorschoten aan de Voorstraat.

Al ruim vijfenveertig jaar is Sloof als publicist betrokken bij de gemeente Voorschoten. “Niet alleen als publicist maar ook als vrijwillige historische vraagbaak,” memoreerde de burgemeester. “Hij heeft het verleden van het dorp toegankelijk gemaakt door veel archiefmateriaal te ontsluiten. Onder andere het archief van de Hervormde Gemeente van Voorschoten en Veur, de Vereniging Oud Voorschoten en de Verzameling Treub is geïnventariseerd. Daarnaast heeft de heer Sloof de fotocollectie van de gemeente Voorschoten geordend en beschreven en daarmee toegankelijk gemaakt.”

Museum Voorschoten
Sinds de oprichting van het Museum Voorschoten is Jan Sloof adviseur van het bestuur. Bouvy: “Het Museum Voorschoten prijst zich gelukkig met een kleine groep zeer deskundige inwoners die met veel inzet werken voor het behoud van de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Voorschoten. Jan Sloof is een van hen. Hij is al vanaf de oprichting van Museum Voorschoten in 2003 betrokken bij het museum en verdiept zich, min of meer al zijn hele leven, in de historie van Voorschoten en draagt alle kennis ook actief over aan de Voorschotense en regionale gemeenschap.”

Jan Sloof is auteur van vele boekwerken die zich richten op het grotere publiek. Voor heel veel inwoners is Voorschoten geworden tot een plaats van herinnering door de talloze rondleidingen die hij heeft verzorgd, maar ook door de vele lezingen die hij in het museum heeft gegeven.

Vereniging tot behoud van oud, groen en leefbaar Voorschoten
Jan Sloof maakt als adviseur ook deel uit van de Vereniging tot behoud van oud, groen en leefbaar Voorschoten. Al vele jaren is hij aan de vereniging verbonden en heeft hij bijgedragen aan publicaties over Voorschoten. De vereniging heeft in de loop der jaren veel grote en kleine boekwerken het licht doen zien en in de meeste gevallen was Jan Sloof daar als auteur bij betrokken. “Dat kan zeker met gepaste trots gezegd worden over het boek ‘Als de Linden konden spreken’, dat in 2008 door deze vereniging is uitgegeven. Zowel qua vormgeving als qua tekst is dit geheel een product van Jan Sloof en een product dat er wezen mag.”

Daarnaast heeft Jan Sloof diverse malen voor veel leden van de vereniging excursies georganiseerd naar het Gemeenlandhuis van het Hoogheemraadschap Rijnland in de Breestraat in Leiden.

Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×