Omwonenden en bomenbond woedend op Ankerparkplannen wethouder Dirkse

Wijkbewoners en de bomenbond hebben een ‘brief op poten’ gestuurd aan de Leidse wethouder Dirkse over diens plannen met het Ankerpark. Dirkse schreef eind oktober in een brief aan de gemeenteraad dat het overleg met betrokken bewoners over een ontwerp voor het even verderop gelegen Katoenpark is vastgelopen.

De briefschrijvers zien veel raakvlakken met het gevolgde proces rond het Ankerpark en willen dat de raad ingrijpt. “De wethouder wil de vervuilde bodem van het park nu eerst laten saneren. Dat gaat gepaard met grootschalige bomenkap en het afgraven van de grote heuvel,” zo staat in de brief waarvan een kopie aan de raadsleden is gestuurd.

De briefschrijvers voelen zich buiten spel gezet door de wethouder en verwijten hem slinkse zijwegen te bewandelen. “Iedere ontwerp-optie waarbij de heuvel in het Ankerpark blijft bestaan en er geen of nauwelijks bomen worden gekapt, is zonder enige verdere dialoog buiten de orde geplaatst,” zo schrijven de bewoners. “Zo wordt ook dit onderdeel van het Singelpark meegezogen in een moeras van ondoorzichtige besluitvorming waarbij zaken als betrokkenheid van buurtbewoners of de belangenafweging die hoort bij kap van bomen in een Groene Kaart-gebied geen enkele rol meer lijken te spelen.”

Dat het niet lekker loopt tussen Dirkse en de betrokkenen bij de ontwerpplannen voor delen van het singelpark blijkt ook bij andere deelgebieden. In de brief die Dirkse eind oktober naar de raad stuurde meldt hij dat het overleg met betrokken bewoners en organisaties over het Katoenpark en het Lakenplein is vastgelopen en dat hij een afkoelingsperiode van enkele maanden inlast om de gemoederen tot bedaren te brengen. Pas na de verkiezingen wordt er met een nieuw team verder gepraat.

Ook de plannen die afgelopen week zijn gepresenteerd voor het Blekerspark worden niet door iedereen met gejuich ontvangen. Woonbootbewoners aan de Herensingel vrezen voor hun rust en privacy en ook de Historische Vereniging Oud Leiden ziet helemaal niets in het definitief ontwerp dat in hun ogen een veel te hoog Efteling-gehalte heeft.

Delen

11 reacties

 1. Maarten Kersten op

  Het begint bij de Democraat’66 Dirkse een vast patroon te worden. Precies dat gebrek aan democratisch gehalte oftewel inschikkelijkheid naar of eerbiediging van de burger-wil is het dat ook al een rol speelde, toen de drie Leidse huurdersorganisaties afgelopen zomer uit het gemeentelijk LPW-overleg stapten. Wij hadden absoluut geen vertrouwen meer in afspraken met B&W toen dit college alle afspraken en wettelijke regels aan zijn laars lapte. Dat gebeurde notabene nadat de bewoners van het Doelen-complex per (wettelijk vereiste) enquête de gemeentelijke plannen met hun nog nieuwe en geliefde sociale woningen met 97% hadden verworpen. En het wettelijke instemmmingsrecht zegt, dat maar 29,9 % nodig is… Toen besloten B&W deze hun onwelgevallige uitslag als irrelevant van tafel te vegen en “de regie in eigen hand te nemen”. De gemeenteraad sputterde en blafte nog wat, maar nam, op de SP, CU en PvdD na, het voorstel van B&W aan. Er móést en zou onteigend en gesloopt worden… Nou, dat dachten wij dus van niet : we stapten op en kondigden een lange en hete juridische strijd aan. Er schijnt nu van de zijde van de geschrokken gemeente een compromis in de maak te zijn en daar wachten we dan maar weer op.

  En dan nu het Singelpark nog: de tijd dringt. Pas op 19 en 21 december vergadert de gemeenteraad en Dirkse heeft al aangekondigd dat nog dit jaar de bomen gekapt en de grond gesaneerd zal moeten zijn. Wat kunnen de “gewone normale burgers” uit de wijken , die grenzen aan beide omstreden delen van het Singelpark, nu nog doen om het tij te keren? Komt er nog een allang beloofde derde “werksessie” voor het Ankerpark? Moeten de officieel nog onwetende omwonenden van het Lakenplein wachten tot Dirkse , in zijn eigen woorden, afgekoeld is? We houden alle kapvergunningen en saneringsvergunningen voor het Ankerpark in het Leids Nieuwsblad in de gaten en de wijkvereniging Tussen de Rijnen heeft al aangekondigd, in bezwaar te zullen gaan. De Historische Vereniging Oud Leiden en de Bomenbond hebben zich ook al onomwonden tegen de huidige gang van zaken uitgesproken. Na de omwonendenbrief over het Ankerpark is komende week dinsdag de commissie Leefbaarheid van de gemeenteraad aan zet. Daar zullen wel veel buurtbewoners op af komen. (voor de volledig afgedrukte brief: zie http://www.partijsleutelstad.nl)

  • Voor de duidelijkheid: De gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp is donderdag 7 november om 20.00 uur!

 2. Rijnlandroute, 9000 bomen weg. Kijk eens naar de kale vlakten langs de Rijkstraatweg en Ommedijkseweg bij de A44. Ga eens naar de OVP. Kijk eens naar de bomenkap op het BioScience Park en nu weer een park waar vele bomen eraan kunnen gaan. De onzorgvuldigheid waarmee deze gemeente de kettingzagen loslaat is hemeltergend. De Bomenbond heeft genoeg deskundigheid in huis om te beweren dat slechts 33% van de herplanting volwaardig uitgroeit. Aan dovemansoren bij de groeiverslaafde, arrogante neoliberalen VVD66 in deze stad.
  Jarenlang worden burgers aan het lijntje gehouden, buiten spel geplaatst en rondweg belazerd. Weg groen, weg schone lucht, weg rust, weg leefomgeving.
  Dirkie66 wordt weer in het pluche geparachuteerd door de schuldenmakers in het studentenkorps (rente is extreem laag, huisje kopen?, danku SuperMario) en de tweehands SAAB yuppen. Voor de rest van de Leidse bevolking heeft de voormalige Rebellenpartij en nu doortrapte Meeloperpartij geen oog. Nadat u het vakje rood gekleurd heeft op 21 maart 2018 zal het Leidse partijkartel onder leiding van Dirkie66 haar eigen agenda trekken. Electoraat is niet meer nodig. Kappen maar, of kappen ermee?

  STEM NIET OP DIE ONBETROUWBARE, INCAPABELE DRAAIKONTEN66 OP 21 MAART 2018.
  ZIJ VERPESTEN UW LEEFOMGEVING!

  • Maarten Kersten op

   @HUUB. Mijn reactie hieronder sloeg niet op jou maar op Inge. Terwijl ik hem plaatste, had jij zojuist, voor mij onzichtbaar, jouw reactie geplaatst : – )

  • H.H. Tuinman op

   Gelukkig zijn er in het nabijgelegen Bentwoud in afgelopen jaren 2,5 miljoen (!) bomen geplant. Oegstgeest gaat binnenkort 10.000 bomen planten. De stadrandbossen tussen Leiden, Zoetermeer, Delft en Den Haag groeien. In regionaal verband is er sprake van een toename aan bomen. De Randstadgroenstructuur is in de afgelopen jaren versterkt. In de periode 2005-2010 is de luchtkwaliteit verbeterd. Deze zal verder verbeteren. Met als resultaat meer groen, meer schone lucht, meer rust en een gezondere leefomgeving. Dit is geen stemadvies, maar vaststaat dat VVD, SP, PvdA, CDA en D66 in wisselende coalities een op dit vlak consistent beleid hebben gevoerd waardoor de leefbaarheid is vergroot. Verdere verbetering op het vlak van luchtkwaliteit treedt op zodra o.a. de Rijnlandroute is geopend en doorgaand verkeer buiten de stad om rijdt. De kap van de bomen is die investering in de volksgezondheid meer dan waard. Als de verplichte herplanting is afgerond, is sprake van een win-winsituatie zoals ook uit de rekenmodellen blijkt.
   Rond provinciale wegen is in Zuid-Holland sinds 2016 sprake van een terughoudend kapbeleid. Dit betekent dat in de provincie minder bomen (tot 50% minder) worden gekapt dan aanvankelijk de bedoeling was. In Leiden zelf worden nu (eenmalig) in korte tijd veel bomen geveld, maar wie buiten de stadsgrenzen kijkt, en daarvoor hoef je niet ver te kijken (Oegstgeest!), ziet een vergroting van het bomenareaal in regionaal verband.
   TVDB heeft gelijk als hij zegt dat het Ankerpark moet worden gesaneerd. Gifvrije grond is voor bomen én omwonenden én fauna veel gezonder. Niet saneren van het Ankerpark valt onder de categorie wanbeleid. Natuurlijk moet worden gestreefd om de aanplant (deels uit 1979) zoveel mogelijk te ontzien of na de sanering terug te planten. Mocht blijken dat hooguit 33% van de aanplant tot volwaardige bomen uitgroeit: het is aan de gemeenteraad om erop toe te zien dat de herplant 100% succesvol verloopt.
   Jos Bouma: eens! Het kappen van bomen moet zoveel mogelijk worden tegengegaan.

   • Doel om Churchillaan te ontlasten (en dus minder vervuiling In de stad) wordt al in de MER 1 en 2 modelberekening onderuit gehaald. Zelfde geldt dadelijk voor situatie rond Lammebrug. Modellen zijn geen dagelijkse praktijk. RR is gewoon een nieuw netwerkverbinding van het Rijk erbij inclusief files en vervuiling. Leiden heeft inderdaad een bypass.
    Bentwoud wordt dadelijk voor een deel doorsneden door Verlengde Bentwoudlaan. Daar gaan weer een zooi bomen om.
    Projecthouder is Provincie Zuid Holland en haar lakonieke GS Floor Vermeulen zijn wederom rücksichtlos. Lees lokale protesten hiertegen. Alternatieven genoeg.
    Het gaat niet alleen om compensatie van bomen, maar ook weidegebieden voor broedvogels zoals Papewegse Polder en OVP. Daar ontbreekt een goede compensatie of PZH wijst gebieden aan die volkomen ongeschikt zijn. Dat hebben we de laatste decennia bijgehouden.
    Wat betreft Ankerpark in die zin eens wanneer de omwonenden volledig in de uitvoering mogen participeren. En geen schimmige spelletjes in de achterkamer.

 3. Maarten Kersten op

  Nee, dat is niet de gemeenteraad (en niet november uiteraard, typefoutje : – ) . Je bedoelt de commissie L & B (Leefbaarheid en Bereikbaarheid) van a.s. donderdag 7 december, aanvang 20 uur in de Raadzaal van het Stadhuis. Daar kunnen de bewoners, de Bomenbond en de HVOL inspreken. En natuurlijk moeten er zoveel mogelijk wijkbewoners op de publieke tribune in en boven de zaal. De ook door mij overigens abusievelijk genoemde vergadering, n.l. die van volgende week dinsdag, betreft de commissie SO (Stedelijke Ontwikkeling). Daar zie ik dit punt (nog?) niet op de agenda staan, maar misschien is het ook daar wel zinvol om over dit punt in te spreken. En de gemeenteraadsvergadering zelf is op 19 en/of 21 december. De gemeente heeft voor die laatste raadsvergadering van het jaar namelijk een lange agenda in voorbereiding en dus twee data gereserveerd. De agenda is nog niet klaar en wordt waarschijnlijk de komende dagen of volgende week op de gemeentelijke website gepubliceerd. Wel is de agenda van de commissie L&B van komende donderdag al op de website in te zien: http://www.leiden.nl/bestuur , ga dan naar gemeenteraad en dan linksonder in de agenda de commissievergaderingen, klik, en dan via de kalender naar de datum en dan klikken op L&B . Je kunt langs dezelfde digitale route donderdagavond de vergadering ook thuis volgen via de livestream. En de dagen daarna ook: klik dan “archief”.

 4. Laten vooral de schuld niet bij dhr Dirkse leggen.
  De wethouder probeert hier een sanering uit te voeren die door eerdere college’s nooit is uitgevoerd.

  Waarschijnlijk zal het prijskaartje van de sanering, wanneer de bomen behouden moeten blijven vele malen duurder uitvallen. Daarnaast staan er in het Ankerpark waarschijnlijk geen ‘monumentale’ bomen. Op het moment dat de gemeente dieper wil graven dan de leeflaag van 30-50cm moet men verplicht saneren.

  Ik begrijp in deze de buurt bewoners niet. Deze mensen recreëren en laten hun hond uit in het park.
  Dit wil toch niemand op vervuilde grond?
  Als onderdeel van het toekomstige Singelpark lijkt het me wel zo mooi het Ankerpark een opknapbeurt te geven.

  Graag zou ik de mensen uit de buurt en het forum hier willen vragen zich bij de feiten en praktische oplossingen te houden en niet in emotionele populistische reacties over links/rechts enz.

  • Geachte meneer of mevrouw TVDB, U slaat de spijker op zijn kop met uw oproep ” Laten we ons bij de feiten en praktische oplossingen houden” En dat is nu juist niet mogelijk omdat er geen reactie komt op herhaalde verzoeken aan de projectleider om rapporten over de aard en urgentie van de vervuiling in het Ankerpark en de resultaten van de bomeninventarisatie. Als wethouder Dirkse dan op 28 november meldt dat er gesaneerd gaat worden met een suggestie van behoud van de nodige bomen dan komt opnieuw de vraag op naar de achterliggende rapporten (zeker als er in het betreffende kraampje een kaart ligt waaruit blijkt dat de meeste bomen gekapt dienen te worden). Vooralsnog heeft de Bomenbond geen standpunt over sanering en / of kap maar vragen we om nu (eindelijk) de onderliggende rapporten en besluiten te ontvangen. Inderdaad: feiten graag!

 5. Laat men van de fraaie bomen op de gevreesde ‘Centrumroute’ (die helemaal niet door het Centrum loopt maar eromheen) bovendien afblijven. GEEN BOMENKAP OP DE HOOIGRACHT EN LANGEGRACHT! Deze bomen zijn niet ziek, oudm, versleten oid!

 6. Vervelend soort mensen dit, eigengereid en arrogant. Het erge is dat als zij allang weg zijn, wij met de kaalslag blijven zitten die nog jarenlang zichtbaar zal zijn en de oorspronkelijke situatie waarschijnlijk nooit meer terugkomt.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.