CDA-raadslid Cees Bremmer uit Voorschoten vraagt aandacht voor de energietransitie.

CDA Voorschoten roept op tot stevige impuls energietransitie

De komende jaren moet Voorschoten krachtig met andere gemeenten samenwerken voor een stevige impuls aan de doelstelling dat er in 2050 een regio is die energieneutraal is. Dat zegt raadslid Cees Bremmer van het CDA Voorschoten.

Bremmer vindt het daarnaast belangrijk dat de gemeente Voorschoten zelf ook creatief op zoek gaat en blijft naar mogelijkheden om het eigen energieverbruik terug te dringen: “Het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma 2018-2022 spreekt hierover duidelijke taal. Het sluit aan bij belangrijke internationale en nationale doelstellingen zoals een forse reductie van de CO2 uitstoot in 2050.”

Sinds begin 2016 werken binnen Holland Rijnland verband veertien gemeenten samen aan de energietransitie die gericht is op een energieneutraal Nederland. Naast de deelnemende gemeenten zijn verder het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en de Provincie Zuid-Holland betrokken.

“Als fractie juichen we het toe dat al deze partijen onlangs een Regionaal Energieakkoord ondertekenden,” zegt Bremmer. “Om de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen versneld tot stand te brengen, is die energietransitie hard nodig. Door een gezamenlijke regionale aanpak met onder anderen publieke en private partijen, worden projecten opgeschaald en innovaties sneller toegepast.”

“Als we in 2050 de CO2 uitstoot met 95% willen verminderen, zijn alle benodigde maatregelen niet vrijblijvend,” vindt Cees Bremmer die niet alleen van de gemeente Voorschoten een actieve houding en opstelling verwacht maar ook van de inwoners: “Het is belangrijk dat burgers zelf ook initiatieven nemen om energie op te wekken of energie te besparen. Eventuele barrières bij initiatieven van buurten, verenigingen, corporaties en bedrijven moeten we zo snel mogelijk wegnemen.”

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×