CDA Voorschoten roept op tot stevige impuls energietransitie

3

De komende jaren moet Voorschoten krachtig met andere gemeenten samenwerken voor een stevige impuls aan de doelstelling dat er in 2050 een regio is die energieneutraal is. Dat zegt raadslid Cees Bremmer van het CDA Voorschoten.

Bremmer vindt het daarnaast belangrijk dat de gemeente Voorschoten zelf ook creatief op zoek gaat en blijft naar mogelijkheden om het eigen energieverbruik terug te dringen: “Het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma 2018-2022 spreekt hierover duidelijke taal. Het sluit aan bij belangrijke internationale en nationale doelstellingen zoals een forse reductie van de CO2 uitstoot in 2050.”

Sinds begin 2016 werken binnen Holland Rijnland verband veertien gemeenten samen aan de energietransitie die gericht is op een energieneutraal Nederland. Naast de deelnemende gemeenten zijn verder het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en de Provincie Zuid-Holland betrokken.

“Als fractie juichen we het toe dat al deze partijen onlangs een Regionaal Energieakkoord ondertekenden,” zegt Bremmer. “Om de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen versneld tot stand te brengen, is die energietransitie hard nodig. Door een gezamenlijke regionale aanpak met onder anderen publieke en private partijen, worden projecten opgeschaald en innovaties sneller toegepast.”

“Als we in 2050 de CO2 uitstoot met 95% willen verminderen, zijn alle benodigde maatregelen niet vrijblijvend,” vindt Cees Bremmer die niet alleen van de gemeente Voorschoten een actieve houding en opstelling verwacht maar ook van de inwoners: “Het is belangrijk dat burgers zelf ook initiatieven nemen om energie op te wekken of energie te besparen. Eventuele barrières bij initiatieven van buurten, verenigingen, corporaties en bedrijven moeten we zo snel mogelijk wegnemen.”

Delen

3 reacties

 1. De genoemde CO2 reductie met 95% in 2050 van CDA is nietszeggend. Er zijn gemeentes met een 100% doelstelling in 2030, Utrecht bijvoorbeeld
  Ad de Graaf, lijsttrekker PvdA Voorschoten.

 2. Fer von der Assen op

  “Een forse reductie van de CO2 in 2050”? De gemeente Wassenaar wil CO2-neutraal zijn in 2040. Waarom zou Voorschoten dat niet kunnen? Dit doet me denken aan het opschuiven van de 100% afvalscheidingsdoelstelling van 2030 naar 2040, zoals de CDA wethouder onlangs (per ongeluk?) deed in een brief aan de bewoners.
  Fer von der Assen, raadslid GroenLinks Voorschoten

 3. Th.L. Keijzer op

  Interessant artikel met, volgens mij, erg veel onderliggende zaken.

  Voorschoten heeft veel afspraken met omliggende gemeenten. Uit het verhaal van wethouder Bremmer, met 14 gemeenten in totaal. Welke afspraken en met welke gemeenten? Hoe lang speelt dit? En is hier sprake van een gevolg van de Corop-gebiedsindeling uit 1971 ? Het Coropgebiied met Leiden als centrale kern?
  Coropgebied: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek. Met de gemeenten, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden. Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude
  • Een COROP-gebied is een regionaal gebied binnen Nederland dat deel uitmaakt van de COROP-indeling. Deze indeling wordt gebruikt voor analytische doeleinden. De naam COROP komt van Coördinatie Commissie Regionaal OnderzoeksProgramma. Dit was de naam van de commissie die in 1971 de indeling van Nederland in COROP-gebieden ontwierp. In totaal zijn er in Nederland 40 COROP-gebieden. Twee provincies(Flevoland en Utrecht) zijn elk in hun geheel één COROP-gebied, de overige zijn een gedeelte van één provincie en bestaan uit een aantal gemeenten.
  • Bij de opzet van de indeling stond het zogenaamde nodale indelingsprincipe voorop. Dit houdt in dat elk COROP-gebied een centrale kern (bijvoorbeeld een stad) heeft met een omliggend verzorgingsgebied. Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met bestaande woonwerkrelaties. Dit nodale principe wordt echter soms geweld aangedaan, doordat, zoals gezegd, de begrenzing van de COROP-gebieden de provinciale grenzen volgt.
  • De COROP-indeling wordt gebruikt door onderzoeksinstellingen als het CBS en het RIVM om statistische gegevens te presenteren. Voor de vergelijkbaarheid van deze cijfers door de jaren heen, is het van belang dat de indeling niet te veel wijzigt. De COROP-indeling is dan ook sinds 1971 nauwelijks veranderd, wel zijn er diverse ingedeelde gemeenten gefuseerd. (Bron: wikipedia).
  Dit Coropgebied omvat volgens Wikipedia 12 gemeenten. Zijn dit o.a. de gemeenten waar Voorschoten mee samenwerkt?
  Voor mij is in ieder geval duidelijk dat de aanpak van het probleem iets ingewikkelder ligt dan een jaartal vastleggen voor het verlagen van het energiegebruik. Waarbij ik voorzichtig op wil merken dat de data streefdata kunnen zijn.
  De vragen die bij mij opkomen zijn.
  • Met welke 14 gemeenten en over welke onderwerpen heeft de gemeente Voorschoten afspraken gemaakt.
  • Hoe zit de gemeente Wassenaar in dit geheel?
  • Moeten wij met een omliggende gemeente samengaan of blijven we zelfstandig en blijven wij doorgaan met afspraken maken met de omliggende gemeenten uit de Bollenstreek ?
  • Wat is de betekenis van de centrale plaats van de gemeente Leiden in de huidige (energie-) ontwikkelingen?

  Is het mogelijk, mag ik vragen, dat wethouder Bremmer een vervolg schrijft op zijn artikel?

  Zie voor de kaart – Coropgebieden afbeeldingen via google.
  Lichtblauw. is Coropgebied: Agglomeratie Leiden met Bollenstreek.

  De gemeente Voorschoten ligt in het lichtblauwe deel. Boven donkerblauw Den Haag. Op deze kaart, in het neerhangende puntje. Links hiervan ligt de gemeente Wassenaar, in donkerblauw gevat.

Je bent nu offline