Jos Valk met de Koninklijke Onderscheiding. (Foto: Buro JP).

Koninklijke onderscheiding voor Jos Valk

Jos Valk heeft vanmorgen uit handen van de Leidse locoburgemeester Marleen Damen een Koninklijke onderscheiding gekregen. De inwoonster uit Zoeterwoude kreeg de onderscheiding na afloop van de ondertekening van een participatieverklaring door statushouders uit de Leidse regio.

Deze statushouders hebben het afgelopen jaar actief meegedaan aan het project JAS, een interactief leertraject voor en met statushouders over leven, werken en netwerken in de Nederlandse cultuur. Jos Valk stond aan de basis van het project JAS en mede dankzij haar werd het een succes.

Valk begon in 1979 bij de Stichting Sociaal Cultureel Werk Den Haag als coördinator volwassenenonderwijs in het Buurthuis Transvaal in de Schilderswijk. Veel migranten die daar woonden hadden een taalachterstand en konden moeilijk werk vinden. Jos Valk vond daarin haar draai. Zij was een pionier in het vormgeven van nieuwe manieren van onderwijs aan vreemdelingen en Nederlanders van allochtone afkomst.

In 1986 ging ze werken in Alphen aan de Rijn. Ze werd directeur Educatie en Volwassenenonderwijs en directeur van STEVA Contractonderwijs. Daar kreeg zij de kans om zich op meer dan bijzondere wijze in te zetten om de volwasseneducatie, vooral taalonderwijs aan allochtonen, in die regio op te zetten. Dit was haar op het lijf geschreven. In tien jaar tijd bouwde ze samen met een aantal deskundige medewerkers STEVA uit tot een organisatie van zestig medewerkers en vijfhonderd deelnemers per jaar.

In 2009 maakte Jos Valk de overstap naar Leiden. De gemeente zocht een projectleider die korte metten moest maken met de Jeugdwerkloosheid in Holland Rijnland. Jos Valk stortte zich vol overgave op het project met de naam ‘JA’. Het project bood jongeren van 18 tot 27 jaar met een bijstandsuitkering intensieve ondersteuning en begeleiding bij het plaatsen op een opleiding of het vinden van een baan.

Jos Valk (rechts) hier bij de opening eerder dit jaar van de tijdelijke woningen voor statushouders aan het Avicennapad in Leiden. (Foto: Chris de Waard).

Het project JA is dankzij Jos Valk een merknaam geworden. Intussen kennen we nu ook het project JA+, Ja Natuurlijk en sinds 2,5 jaar het Project JAS. Begonnen als tweemans bureau en een onbekend aantal jongere werklozen groeide de organisatie onder leiding van Jos Valk uit tot een afdeling van 65 professionals die ruim 1000 cliënten bijstaan bij het vinden van een opleiding, een baan of een andere goede invulling van hun bestaan.

Jos Valk heeft haar hele werkende leven lang oog gehad voor kwaliteiten en mogelijkheden van mensen en velen gaf ze een nieuwe kans. De lijst van mensen die dankzij haar opgebloeid zijn en hun werkende leven een nieuwe impuls hebben kunnen geven, is dan ook lang. Haar inzet, visie en persoonlijkheid zijn van groot belang geweest én nog steeds voor allochtonen, vrouwen, werkloze jongeren en lager opgeleiden in de regio en in onze maatschappij.

Leiden Maatschappij Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×