Bewoners ’t Heerlijk Recht in Leiderdorp starten met omgekeerd inzamelen

Vanaf maandag 15 januari gaan inwoners van de wijk ’t Heerlijk Recht in Leiderdorp van start met omgekeerd inzamelen. De gemeente haalt afval dat als grondstof kan dienen bij de bewoners aan huis op, het restafval moeten ze zelf wegbrengen. Daarvoor worden op loopafstand verzamelcontainers geplaatst.

De laagbouwwoningen in de wijk krijgen de beschikking over drie minicontainers. Voor GFT, Papier, metaal en drankkarton (PMD) en papier. Wethouder Olaf McDaniel deelt maandag de eerste containers uit aan bewoners in de Gerrit de Blankenlaan.

McDaniel: “Veel van wat wij weggooien is geen afval, maar grondstof. Die grondstoffen zijn hard nodig, omdat er steeds minder grondstoffen beschikbaar zijn. Bovendien geeft de verbranding van restafval veel milieuschade. Daarom zijn wij overgegaan op een nieuwe manier van inzamelen, zodat het voor inwoners makkelijker wordt om de waardevolle grondstoffen, die nu nog vaak bij het afval terecht komen, te scheiden. Zo willen wij er samen met onze inwoners voor zorgen dat wij het percentage grondstoffen dat gescheiden wordt ingezameld verhogen naar 75%.”

De wijk ’t Heerlijk Recht is de eerste wijk die hierop overgaat. Na de zomer wordt de nieuwe manier van inzamelen per wijk ingevoerd. Inwoners worden hierover per brief geïnformeerd. Meer informatie over de nieuwe manier van inzamelen is te vinden op www.leiderdorp.nl/goedinzamelen.

Leiderdorp Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×