Leiderdorpse burgemeester Laila Driessen beëdigd voor nieuwe termijn

1

Laila Driessen is vanmorgen door Commissaris van de Koning Jaap Smit op het Provinciehuis in Den Haag beëdigd voor een nieuwe termijn van zes jaar als burgemeester van Leiderdorp.

De gemeenteraad van Leiderdorp droeg Driessen begin september voor herbenoeming voor bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Haar eerste termijn loopt aanstaande zondag af.

Delen
Zomerbiervaart

1 reactie

  1. Laila Driessen natuurlijk wel gefeliciteerd, ook al is zij niet door de bevolking herverkozen. Geen wonder trouwens dat zij zich onlangs nog tegenstander verklaarde van fusie van de vier aan elkaar grenzende en qua grondgebied, belangen en voorzieningen in elkaar grijpende gemeenten in de Leidse regio… Zij wilde natuurlijk gewoon nog benoemd worden ! De Leidse Partij Sleutelstad (PS) is sterk voor verkiezings- en herverkiezings-referenda voor burgemeesters. Zij heeft ook al enige tijd met leedwezen het mislukken van samenwerkings-plannen tussen die gemeenten aangekeken evenals het te voorzichtige (wellevende?) geluid van de gemeenteraad van de gevreesde Groze Boze Buurman (Leiden). Zij, de PS dus, vernam tot haar verbazing zelfs dat Daan Sloos (Leefbaar Leiden) juist zodang tegen die fusie is, dat hij zegt zich dáárom weer herkiesbaar te hebben gesteld. Om die fusie vauit de Leidse raad te bestrijden dus… Over “leefbaar” gesproken! Die opstelling van Sloos was voor de PS juist reden om de fusie-ideeën tot een van haar speerpunten te maken (www.partijsleutelstad.nl). Oud CDA-voorman en ex-minister Elco Brinkman had vorig jaar vergeefs heel veel tijd en moeite gestoken in pogingen die fusie nog af te wenden met een structurele samenwerkings-regio. Die had even goed werkzaam kunnen zijn geweest voor de efficiency van het bestuur en de voorzieningen in de regio. Maar nu is dat te laat en heeft zelfs de provincie aangekondigd, dat als de gemeenten niet zelf tot fusie komen, zij dat gaat afdwingen… Met veel ellende dan natuurlijk. Laat de gemeenten dat toch maar vrijwillig en soepeler gaan doen. Het referendum per deelgemeente kan hierbij nu, maar ook na het vormen van een fusiegemeente, een nuttige en voor de lokale bevolkingen democratische beïnvloedings-methode zijn. (zie voor details de PS-website)

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.