De jury heeft vandaag tijdens een vergaderlunch formeel vastgesteld wie er dit jaar zijn genomineerd als Leids Raadslid van het Jaar. (Foto: Reanne van Kleef).

Genomineerden Leids Raadslid van het Jaar bekend

D66-raadslid Eric Krijgsman, GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn en CDA-raadslid Roeland Storm zijn genomineerd voor de titel Leids Raadslid van het Jaar 2017. Dat heeft de jury – bestaande uit journalisten en oud raadsleden – bekendgemaakt. De jury heeft dit keer teruggekeken op de afgelopen raadsperiode 2014-2018 en is op basis daarvan tot deze nominaties gekomen.

Motivatie
Jos Olsthoorn van oppositiepartij GroenLinks werd al eerder genomineerd als beste raadslid in 2015. De titel ging toen aan zijn neus voorbij. Nu dus in de herkansing. Zijn nominatie heeft hij onder meer te danken aan zijn niet aflatende inzet rond het realiseren van zoveel mogelijk inpassingsmaatregelen om de effecten van de Rijnlandroute in te perken. Inclusief het op de knieën dwingen van het college dat enkele miljoenen die voor dat doel waren geoormerkt kwijtmaakte. Ook het nemen van een initiatief voor het raadsbreed uitspreken van afschuw rond de brandstichting bij de tijdelijke woningen voor statushouders aan de Sumatrastraat bleef niet onopgemerkt.

Eric Krijgsman van D66 verdient zijn nominatie niet per se aan zijn opvallende aanwezigheid. Hoewel hij dat wel degelijk heel vaak wel is, stelt hij zich vaak bescheiden op. Een stille kracht achter de schermen, maar oh zo belangrijk voor een ordentelijke gang van zaken rond tal van processen en besluiten, zo is ons dit jaar niet voor het eerst van meerdere kanten verzekerd. En in de Leidse buurgemeenten kent elk raadslid hem. De regionale samenwerking gaat hem zeer aan het hart.

De derde genomineerde is Roeland Storm. Nooit te beroerd om de degens te kruisen met collega-raadsleden of het college. Niet in de laatste plaats met burgemeester Lenferink als het gaat over veiligheidsvraagstukken. Storm is dan ook thuis in die materie. De criminoloog werkt bij de politie en kent zijn pappenheimers. Ook een actueel thema als problematiek rond verwarde personen heeft bij voortduring zijn aandacht.

Bij de titel Raadslid van het Jaar hoort een wisselbokaal. Deze wordt uitgereikt op vrijdagavond 19 januari in Koetshuis de Burcht tijdens de nieuwjaarsreceptie van D66 Leiden. Het is dit jaar alweer de twaalfde keer dat de verkiezing wordt gehouden. In sommige jaren kent de jury ook een Leidse Effie toe. Die effie is een blijk van waardering die om meerdere redenen kan worden uitgereikt. In het verleden was het bijvoorbeeld een oeuvreprijs of een aanmoedigingsprijs. Of er dit keer ook een effie wordt uitgereikt, wordt pas duidelijk bij de uitreiking op 19 januari.

De jury bestaat dit jaar uit de raadverslaggevers Chris de Waard (Sleutelstad), Hans Schuurman (Leids Nieuwsblad) en Loman Leefmans (Leidsch Dagblad). Ook Gerard van Hees (oud-fractievoorzitter GroenLinks Leiden), Greetje van Gruting (oud-raadslid VVD Leiden) en fotojournalist Emile van Aelst hebben zitting in de Jury071. De jury is actief via @jury071 op Twitter en via www.facebook.com/jury071 op Facebook.

 

 

Leiden Politiek Raadslid van het Jaar


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×