(Tekening: Nils Bierman).

Proef met minder regels bij winkelcentra Diamantplein en IJsselkade

De komende twee jaar gaat de gemeente Leiden bij de winkelcentra Diamantplein en IJsselkade experimenteren met minder regelgeving. Het idee hierachter is om te kijken of deze zogenaamde regelluwe zones ondernemers aantrekken met vernieuwende plannen, leegstand van winkels vermindert en een prettiger winkelgebied oplevert.

In de proef werkt de gemeente samen met de ondernemersverenigingen, wijkverenigingen, vastgoedeigenaren en andere relevante partijen in de buurt van het Diamantplein en IJsselkade. Niet de regelgeving, maar de wensen van eigenaren, ondernemers en inwoners staan centraal in het maken van plannen.

Het afgelopen jaar zijn er al veel ideeën voor beide winkelcentra verzameld. Bijvoorbeeld de openbare ruimte mooier en groener aankleden, meer marktkramen toelaten en buurtactiviteiten organiseren. Ondernemers kunnen hier ook experimenteren met nieuwe concepten. Een bakker kan bijvoorbeeld zijn diensten uitbreiden met het serveren van koffie als dat meer klanten kan aantrekken.

Wethouder Robert Strijk van economie legt uit dat is gekozen voor een proef bij het Diamantplein en de IJsselkade, omdat ze al een tijdje ‘stil staan’. “Er is sprake van leegstand, weinig nieuwe ondernemers en gebrek aan sociale cohesie, terwijl er wel goede ideeën zijn bij alle belanghebbenden. In de regio hebben we afgesproken sterke winkelgebieden verder te versterken. We willen dat beide winkelcentra weer het hart van de wijk worden. Over twee jaar kijken we of de verminderde regels bijgedragen hebben aan het sterker maken van de winkelgebieden.”

Een regelluwe zone sluit ook aan bij de ontwikkelingen rondom de landelijke Omgevingswet, die op 1 januari 2021 ingaat. De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat zij goed naar de wensen en meningen van bewoners, ondernemers en andere mensen in de buurt luistert.

Economie Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×