(Foto: Gerry van Bakel)

Hostel is voor buurtbewoners verkamering in het kwadraat

Bewoners in de kleine driehoek tussen de Garenmarkt, Steenschuur en het Van der Werfpark zien niets in de komst van een hostel in hun buurtje. In de panden op Levendaal 2 en Steenschuur 16, die onderling verbonden zijn, komt een budget accommodatie met 92 beddden. Althans dat zijn de plannen. Omwonenden Fred van der Loo en Liesbeth Hesselink hopen het tij nog te kunnen keren.

Zij zien met lede ogen aan hoe in hun woonomgeving  pand na pand ten prooi valt aan horeca of kamerverhuur wat niet bijdraagt aan de sociale cohesie. En de komst van een hostel is voor hen de druppel die de emmer doet overlopen. Van der Loo en Hesselink zeggen dat zoveel mensen erbij echt teveel overlast oplevert hoeveel geluidswerende maatregelen je ook treft in de panden.

Hesselink vergelijkt een hostel met verkamering, maar dan in het kwadraat. “Met studenten die hier een paar maanden of een jaar komen wonen, kun je nog afspraken maken, ze een beetje opvoeden, maar deze jongeren komen hier maar een paar dagen.”

Gerry van Bakel in gesprek met Liesbeth Hesselink en Fred van der Loo over de komst van een hostel in hun buurt

Fred van der Loo vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente Leiden tegelijkertijd tot aan de Raad van State toe een hostel op een bedrijventerrein in de Merenwijk aanvecht, zoals hij vanochtend in het Leidsch Dagblad leest. “Ik ben boos omdat blijkbaar het wijzigen van een bestemmingsplan enerzijds heel simpel gaat wanneer woningen plaats moeten maken voor een hostel in de binnenstad maar wanneer dat moet gebeuren op een bedrijventerrein dan is Leiden in last en doet men er alles aan om dat te voorkomen. Tot aan de Raad van State aan toe. Hoezo begaan met de belangen van burgers van haar stad?”

Van der Loo en zijn medestanders hebben na de bekendmaking van de vergunning bezwaar ingediend, maar dat is door de gemeente terzijde geschoven zeggen Van der Loo en Hesselink. Tegen het verwerpen van het bezwaar hebben zij opnieuw bezwaar aangetekend. En ze beraden zich verder nog op acties.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×