Impressie van de Maresingel na herinrichting. (Beeld: Gemeente Leiden).

Van Gelder gaat Maresingel en Rijnsburgersingel herinrichten

De Van Gelder Groep gaat de herinrichting van de Maresingel-Rijnsburgersingel uitvoeren. “Van Gelder wint de aanbesteding van het werk op basis van beste plan van aanpak en laagst ingediende prijs,” zo meldt de gemeente Leiden in een persbericht. Van Gelder is geen onbekende voor de gemeente Leiden. De aannemer legt op dit moment de laatste hand aan de herinrichting van de Lammermarkt.

Nu de aanbesteding achter de rug is, worden achter de schermen voorbereidingen getroffen om het werk op korte termijn te starten. Doel is gefaseerd te werk te gaan zodat overlast zo veel mogelijk beperkt blijft en het werk nog dit jaar af te ronden. Zodra de planning en fasering bekend zijn, worden alle belanghebbenden geïnformeerd.

Betere buitenruimte en waterhuishouding
De Maresingel en de Rijnsburgersingel, tussen de Valkbrug en de Oude Herengracht, worden opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. De weg wordt versmald en de maximum snelheid wordt 30 km/u. De ruimte die door de versmalde rijbaan ontstaat wordt benut om de kwaliteit van de buitenruimte en de sfeer van het verblijfsgebied te verbeteren. Hiervoor is het beeldkwaliteitsplan ‘Singelpromenade’ de leidraad.

Bij de herinrichting van het gebied is speciale aandacht besteed aan de waterhuishouding om ervoor te zorgen dat regenwater nu en in de toekomst goed afgevoerd kan worden. Meer informatie over de plannen staat op www.leiden.nl/maresingel.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×