Gemeenteraad Oegstgeest wil regio-overleg over ‘wonen-vliegen’

7

De gemeenteraad van Oegstgeest wil nu niet akkoord gaan met nieuwe regels over nieuwbouwwoningen onder de aanvliegroute van Schiphol. Dat bleek gisteravond tijdens de behandeling van de zogenoemde ‘Beleidsregel wonen en vliegen Schiphol’. De Raad wil dat er eerst wordt overlegd met andere gemeenten in de omgeving en dat duidelijk wordt op welke manier er in de toekomst met klachten van bewoners wordt omgegaan.

Sinds 1 januari geldt er een aantal afspraken dat de provincies Noord- en Zuid-Holland met Schiphol hebben gemaakt. Het doel van die afspraken is dat er ook woningen kunnen worden gebouwd onder de aanvliegroutes van Schiphol, zonder dat de bewoners recht hebben op een schadevergoeding door geluidsoverlast. Ook een deel van de gemeente Oegstgeest ligt onder de aanvliegroutes van Schiphol, waardoor de afspraken van de provincie daar door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd.

Geluidsoverlast
In de nieuwe afspraken wordt de gemeente Oegstgeest verplicht om kopers van nieuwe woningen onder een aanvliegroute te informeren over de locatie van de woning, zodat er later geen schadeclaims bij Schiphol kunnen worden ingediend. Anne-Jan Vos (D66 Oegstgeest) vindt het echter ontoelaatbaar dat er ook getekend moet worden tegen toekomstige geluidsoverlast. ‘Je kunt bewoners geen vrijwaring laten tekenen voor toekomstige geluidsoverlast, dat deugt gewoon niet’, zei Vos. De angst bestaat dat de geluidsnormen in de toekomst worden verhoogt, maar dat bewoners dan geen recht van spreken hebben vanwege de getekende verklaring.

Botsende belangen
Bewoner Mart Poelmans houdt zich al langer bezig met Schiphol en deelde gisteravond zijn zorgen over de voorgestelde nieuwe afspraken met de aanwezige raadsleden. ‘Waar gewoond wordt kan je niet vliegen, maar waar gevlogen wordt kan je dus ook niet wonen’, aldus Poelmans, die vindt dat er überhaupt niet gebouwd moet worden onder de aanvliegroutes. Verantwoordelijk wethouder Jos Roeffen was het deels met hem eens: ‘Het klopt dat huisvestings- en luchtvaartbelangen botsen, maar de komende jaren zijn er wel 30.000 woningen nodig.’

Klaagverbod
In de voorgestelde afspraken worden de gemeenten, waaronder Oegstgeest, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen, verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten over Schiphol. Poelmans noemde dat er een ‘klaagverbod’ dreigt, aangezien gemeenten klachten vanuit de nieuw gebouwde woningen niet meer naar Schiphol mogen doorsturen. ‘Bewoners mogen gewoon blijven klagen’, zei Roeffen daarover. ‘Maar wat er met die klachten gebeurt, dat weet ik niet precies.’ Op dat antwoord werd met verbazing gereageerd door de aanwezige raadsleden, aangezien de gemeente juist verantwoordelijk is voor de afhandeling van de klachten.

Ruzie met de provincie
Een vraag die alle aanwezigen bezighield, werd gesteld door Gerlof Kruidhof van PrO: ‘Wat gebeurt er als wij nee zeggen tegen dit voorstel, dat feitelijk per 1 januari 2018 al van kracht is?’ Daar was wethouder Roeffen kort over. ‘Dan krijgen we vrijwel zeker ruzie met de provincie. Alleen als alle betrokken gemeenten nee zeggen, dan kan er helemaal opnieuw naar de plannen worden gekeken.’

De gemeenteraad wil dan ook dat Roeffen nu eerst gaat overleggen met de andere gemeenten waar dezelfde afspraken voor gaan gelden. Tot die tijd wil de gemeenteraad het voorstel niet verder behandelen. ‘Wij moeten als Oegstgeest niet voorop lopen in de goedkeuring’, aldus Vos, die pleitte voor het regionale overleg.

 

Delen

7 reacties

 1. De luchtvaartlobby heeft veel te veel invloed. Van je provinciebestuur moet je het maar hebben. Laten de landelijke partijen hun lokale afdelingen in de steek? Het heeft er alle schijn van. 21maart wordt nog belangrijker.

 2. De VVD’er Jos Nijhuis is gelukkig weg bij Schiphol. Deze doorgedraaide liberale bonusjager (net als zijn voorganger Gerlach Cerfontaine) heeft NL inclusief de Leidse regio onder een deken van lawaai en fijnstof door het uit de klauwen gelopen vliegverkeer gelegd. De groeiverslaving van dit heerschap en zijn trawanten op Schiphol kon niet op. Door een beleid van rücksichtlos prijsvechters naar Schiphol te lokken tegen lage tarieven (Rutte II ging uiteraard accoord!) komt de Alders Tafel grens van 500.000 vluchten nu al in zicht. De liberaal Nijhuis wilde echter gewoon verder groeien naar 600.000 vluchten per jaar. Hoe? Prijsvechters naar Lelystad laten verhuizen, zodat de big carriers op Schiphol zelf flink konden uitbreiden. En liefst met nog grotere vliegtuigen als A380’s over onze huizen heen was het credo. Schiphol is een transit hub geworden oftewel alleen maar doorzetten van internationale passagiers van A naar B. De winstmarges hierop zijn maar marginaal. De ellende is voor de rest van NL. Neem nu de regio Eindhoven met zijn schone high industrie. Omzet 35 miljard per jaar. Neem het vervuilende Schiphol met 1,4 miljard per jaar en 25% van de NL CO2 uitstoot. Eindhoven krijgt nauwelijks ondersteuning uit Den Haag, Schiphol is Rutte’s lievelingskindje. Dom beleid!!

  Een ander “beleid” van Nijhuis was om nieuwbouw huizen die onder een aanvliegroute komen te liggen in het koopkontrakt te laten tekenen voor een klachtverbod op b.v. BAS. Daar is het aantal klachten met betrekking tot het vlieglawaai afgelopen jaar met zo’n 40% toegenomen. Grootste klant KLM heeft fel geprotesteerd tegen de komst van al die prijsvechters middels haar directielid Elbers, overigens eveneens groeiverslaafd. Want de luchtvaart wordt zogenaamd schoner en stiller. Dus niet, want meer groei is meer lawaai en meer vervuiling. Nijhuis liet tegelijkertijd de MER berekeningen op geluidsgrenzen rond o.a. Lelystad vervalsen en werd door de RvS teruggefloten. Onder druk treedt Nijhuis nu vervroegd terug bij Schiphol. Opzouten!

  Burgers hebben nu overal in het land Vlieghinder comité’s opgericht om de wandaden van Schiphol nauwlettend in de gaten te houden. In de Leidse regio is dat Vlieghinder Oestgeest. http://vlieghinder-oegstgeest.nl/.

  Het overlegorgaan ORS waarbij bewoners, bestuurders en Schiphol overleggen is een wassen neusje. Zo wordt b.v. ineens het aantal nachtvluchten verhoogd van 29000 naar 32000. Schiphol legt gewoon op.

  Cora Nieuwenhuizen, VVD minister voor Verkeer, belooft een transparante besluitvorming aan te houden. We zullen zien, want vertrouw die kapitalistische liberalen nooit op hun blauwe ogen. Geld en grootwaanzin is hun afgod, niet ons welzijn of gezondheid.

  Gegroet vanaf het platteland.

 3. De zogenaamde “motor van de Nederlandse economie” is zeer luidruchtig en vervuilend, buitengewoon energie verkwistend en de gezondheid schadend en neemt heel veel ruimte in beslag die ook anders en beter benut zou kunnen worden. Het wordt hoogste tijd om dat allemaal door te berekenen in de prijzen en tarieven, zodat de werkelijke kosten transparant worden. Maar dat gaat niet gebeuren, want lobbyisten en overheid vallen hier grotendeels samen. Ze belazeren ons schaamteloos en liegen eendrachtig, telkens weer.

   • Inderdaad je moet consequent zijn. Ik vlieg nooit, maar neem de (gewone) trein naar het buitenland. Kost vele uren meer, maar is gewoon veel schoner. Ik rijd geen auto, maar neem het OV en OV fiets, kost veel meer tijd, maar is veel schoner. Het gaat niet om mijn korte termijn fun, maar om de vele, vele mensen NA mij. We verspillen op grote schaal fossiele brandstoffen en helpen het klimaat om zeep. Natuurlijk zullen de arrogante liberalen zeggen. “Vroeger was het toch ook wel eens warm.” Dummies, nu warmt het klimaat in 100 jaar op, vroeger was dat tienduizenden jaren in de interglacialen. Bewijs of geen bewijs. Je leent de toekomst van je kinderen. Geen liberale experimenten voor die stompzinnige economische groei in deze eindige wereld. Ga anders maar mee met cash burn Elon Musk en zijn ruimte Tesla naar Mars. Opzouten en vergeet het ruimtepak niet aan te doen! Schiphol en zijn smerige luchtvaart industrie zorgen enorme fijnstof vervuiling in Amsterdam en omgeving, daar ga je gewoon jaren eerder aan dood. En ze verpesten de dunne stratosfeer en ozonlaag met CO2 en stikstofoxiden. Wat nou wonen onder zo’n aanvliegroute en geen schade claim op je gezondheid mogen indienen. Liberale misdadigers!
    Het klootjesvolk in dit land maakt graag funreizen voor € 29,= naar London of Barcelone “om een dagje te shoppen.” De prijsvechter industrie faciliteert graag, de overheden leggen geen BTW op kerosine en ticket, dus faciliteren op hun beurt deze smerige industrietak. Dus ook een mentaliteitsverandering bij het klootjesvolk is hard nodig. Verwacht niets van het groeiverslaafde partijkartel PvdA-VVD-D66-CDA in dit land. Maar begin bij jezelf en praat in op he volk voor een echt duurzamere wereld.

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline