Gemeenteraad Oegstgeest wil regio-overleg over 'wonen-vliegen'

De gemeenteraad van Oegstgeest wil nu niet akkoord gaan met nieuwe regels over nieuwbouwwoningen onder de aanvliegroute van Schiphol. Dat bleek gisteravond tijdens de behandeling van de zogenoemde ‘Beleidsregel wonen en vliegen Schiphol’. De Raad wil dat er eerst wordt overlegd met andere gemeenten in de omgeving en dat duidelijk wordt op welke manier er in de toekomst met klachten van bewoners wordt omgegaan.

Sinds 1 januari geldt er een aantal afspraken dat de provincies Noord- en Zuid-Holland met Schiphol hebben gemaakt. Het doel van die afspraken is dat er ook woningen kunnen worden gebouwd onder de aanvliegroutes van Schiphol, zonder dat de bewoners recht hebben op een schadevergoeding door geluidsoverlast. Ook een deel van de gemeente Oegstgeest ligt onder de aanvliegroutes van Schiphol, waardoor de afspraken van de provincie daar door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd.

Geluidsoverlast
In de nieuwe afspraken wordt de gemeente Oegstgeest verplicht om kopers van nieuwe woningen onder een aanvliegroute te informeren over de locatie van de woning, zodat er later geen schadeclaims bij Schiphol kunnen worden ingediend. Anne-Jan Vos (D66 Oegstgeest) vindt het echter ontoelaatbaar dat er ook getekend moet worden tegen toekomstige geluidsoverlast. ‘Je kunt bewoners geen vrijwaring laten tekenen voor toekomstige geluidsoverlast, dat deugt gewoon niet’, zei Vos. De angst bestaat dat de geluidsnormen in de toekomst worden verhoogt, maar dat bewoners dan geen recht van spreken hebben vanwege de getekende verklaring.

Botsende belangen
Bewoner Mart Poelmans houdt zich al langer bezig met Schiphol en deelde gisteravond zijn zorgen over de voorgestelde nieuwe afspraken met de aanwezige raadsleden. ‘Waar gewoond wordt kan je niet vliegen, maar waar gevlogen wordt kan je dus ook niet wonen’, aldus Poelmans, die vindt dat er überhaupt niet gebouwd moet worden onder de aanvliegroutes. Verantwoordelijk wethouder Jos Roeffen was het deels met hem eens: ‘Het klopt dat huisvestings- en luchtvaartbelangen botsen, maar de komende jaren zijn er wel 30.000 woningen nodig.’

Klaagverbod
In de voorgestelde afspraken worden de gemeenten, waaronder Oegstgeest, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen, verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten over Schiphol. Poelmans noemde dat er een ‘klaagverbod’ dreigt, aangezien gemeenten klachten vanuit de nieuw gebouwde woningen niet meer naar Schiphol mogen doorsturen. ‘Bewoners mogen gewoon blijven klagen’, zei Roeffen daarover. ‘Maar wat er met die klachten gebeurt, dat weet ik niet precies.’ Op dat antwoord werd met verbazing gereageerd door de aanwezige raadsleden, aangezien de gemeente juist verantwoordelijk is voor de afhandeling van de klachten.

Ruzie met de provincie
Een vraag die alle aanwezigen bezighield, werd gesteld door Gerlof Kruidhof van PrO: ‘Wat gebeurt er als wij nee zeggen tegen dit voorstel, dat feitelijk per 1 januari 2018 al van kracht is?’ Daar was wethouder Roeffen kort over. ‘Dan krijgen we vrijwel zeker ruzie met de provincie. Alleen als alle betrokken gemeenten nee zeggen, dan kan er helemaal opnieuw naar de plannen worden gekeken.’

De gemeenteraad wil dan ook dat Roeffen nu eerst gaat overleggen met de andere gemeenten waar dezelfde afspraken voor gaan gelden. Tot die tijd wil de gemeenteraad het voorstel niet verder behandelen. ‘Wij moeten als Oegstgeest niet voorop lopen in de goedkeuring’, aldus Vos, die pleitte voor het regionale overleg.

 

Advertentie

Oegstgeest Politiek schiphol


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×