Pad in Voorschoten vernoemd naar bedenker Churchill Avenue

1

Voorschoten krijgt een Willem van der Polpad. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van de Leidse buurgemeente besloten. Van der Pol was in 2008 de bedenker van het plan Churchill Avenue. Dat behelsde een ondertunneling van de Churchilllaan als tracé voor de Rijnlandroute tussen de A44 en de A4. Later koos de politiek voor de variant ‘Zoeken naar Balans’. In 2013 overleed Van der Pol op slechts 56-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

Met het vernoemen van het Rijksweg 11-west-Nee-pad in de wijk Adegeest naar Van der Pol wil het gemeentebestuur van Voorschoten Willem van der Pol eren.

Delen

1 reactie

 1. De Stevenshof eert wijlen Willem van der Pol om zijn inzet voor behoud van de groene polders, de kwetsbare flora en fauna hierin, de leefkwaliteit van de bewoners in de “randwijk” Stevenshof en zijn ingenieuze plan om de Churchill Avenue te realiseren.
  Helaas is zijn team “verraden” door Leiden, de Provincie Zuid Holland, met name door de VVD Gedeputeerde, Ingrid deBondt en haar liberale trawanten (zoals de Draaikont66 Paul van Meenen) in de regio. Want door de kabinetcrisis in 2012 is de beoordeling van het project Churchill Avenue onvolledig en haastig uitgevoerd. Ten voordele van het door Leiden en Provincie sinds 2008 doorgedrukte “voorkeurstracé”, toen nog N11 West strak tegen de Stevenshof. Er was z.g. een verschil van 239 miljoen euro, maar dat bleek achteraf een leugen. Vanavond zagen weer eens hoe liberale leugens de reputatie van en het vertrouwen in de politiek in dit land naar de knoppen helpen. Ingrid en haar man Halbe kunnen daar onder genot van een borrel hier eens goed over nadenken. Over de aangerichte schade.
  De tomeloze inzet van Willem, maar ook verkeerskundigen als Joost Klimbie dwingen diep respect af. Helaas moesten we afscheid nemen van Willem, maar hij gaf ons mee: ga door met ons ideaal. De Stevenshoffers zullen dat blijven doen tot de laatste betonmolens en bouwklauwen vertrokken zijn.
  Op dit ogenblik zien we het resultaat van wat de Leidse en Provinciale politiek in gang gezet hebben. Ca. 9000 bomen zijn dadelijk gekapt, hele polders omgeploegd en in 2022 vervangen door asfalt, beton en kankerverwekkende uitlaatgassen uitbrakende tunnelmonden. De langdurige bouwoverlast, grootschalige ontwatering en trillingen zullen vooral de bewoners van de Stevenshof diep treffen.
  Hun protest, constructief meedenken en participatie in al die jaren is door de corrupte Leidse politiek volledig genegeerd. De rol van met name de Draaikont66 wh Strijk en de doortrapte PvdA wh Damen om de toegezegde 3 miljoen euro wijkgelden in te zetten voor de verbeterde inpassing is onvergeeflijk. Een gat in de wijkbegroting werd eerst verzwegen en stilletjes met dit geld gedicht. De PvdA wh Damen heeft NOOIT direct haar excuses tot de Stevenshoffers gericht. Wat een arrogante salonsocialisten! Opzouten!
  De neoliberalen VVD66 hebben nu hun asfaltstrip die z.g. alle verkeersellende in Leiden gaat oplossen. Tenminste dat schreeuwen op de debatten voor 21 maart. Met bedrog, leugens en volksverlakkerij zal het partijkartel PvdAdieu, VVD66 en CDA weer in het pluche worden geparachuteerd. Leiden gaat veel groen, weidevogels, schone lucht en rust kwijtraken door deze zinloze roetriool voor autoverslaafd NL. Een symbool van de korte termijn, fossiele, doorgedraaide consumptiemaatschappij. En het verpesten van de toekomst van de volgende generatie Leidenaren. Geld, hebzucht, groeiverslaving en grootwaanzin kenmerkt de huidige van de pot gerukte politiek. In stad en land.

  Met in gedachten Willem van der Pol wens ik de Stevenshof en alle duurzame Leidenaren vanaf mijn nieuwe stek alle sterkte toe in komende tijd. Groet.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Je bent nu offline