In december ondertekenden de belangrijkste betrokken partijen in Leiden Zuidwest een intentieovereenkomst voor een aardgasvrije wijk. (Foto's: Chris de Waard).

Kosten aardgasvrij Leiden Zuidwest eind dit jaar in beeld

Wethouder Paul Dirkse van duurzaamheid wil tegen het eind van 2018 zo goed mogelijk in beeld hebben welke kosten er zijn gemoeid met de transitie naar een aardgasvrij Leiden Zuidwest. Ook de meest voor de hand liggende dragers van die kosten en de manier waarop het enorme bedrag kan worden gefinancierd wordt dit jaar uitgezocht.

Dirkse schrijft dat in een brief aan de Leidse gemeenteraad waarin hij uiteenzet welke stappen hijĀ heeft genomen sinds de raad op 30 november vorig jaar de Leidse warmtevisie vaststelde. Daarin zijn de stappen opgenomen die moeten leiden naar een aardgasvrije stad.

De eerste zeven wijken moeten in 2035 van gas los zijn. De warmtetransitie wordt als eerste aangepakt in Leiden Zuidwest, het Bio Science Park, de Mors, het Stationsgebied, Noorderkwartier en de Kooi, de Stevenshof en de Merenwijk inclusief de Zijlwijk en de Leedewijk. Dit zijn volgens de gemeente de meest kansrijke wijken.

 

 

Als eerste is Leiden Zuidwest aan de beurt. Dat heeft te maken met technische kansen, ontwikkelprojecten, herinrichting en geplande vervanging van het riool. Op 20 december 2017 tekende Dirkse namens de gemeente Leiden een intentieovereenkomst met de belangrijkste partners in de wijk. Dat zijn de woningcorporaties De Sleutels, Ons Doel, studentenhuisvester DUWO, Portaal, netbeheerder Alliander, Liander, Nuno, het Warmtebedrijf Rotterdam, Dunea en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Die overeenkomst markeerde de start van de zoektocht naar betrouwbare, betaalbare, gedragen en duurzame warmteoplossingen voor de wijk. Voor de bewoners is de informatiekrant Leiden Zuidwest gaat los gemaakt. Ook werd bovenstaande informatieve video geproduceerd.

Chris de Waard sprak na de ondertekening met een aantal van de betrokkenen.

In 2050 moet aardgas in heel Nederland zijn verdwenen als energiebron. Voor Leiden betekent dat dat er vanaf nu elk jaar zo’n 1.500 woningen aardgasvrij gemaakt moeten worden.

 

 

Duurzaamheid Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×