Diederik Samsom spreekt over duurzaamheid voor een gehoor van Leidse politicologen en PvdA-leden. (Foto's/video: Chris de Waard).

Energieneutrale toekomst snel dichterbij dankzij technologische ontwikkelingen

De laatste jaren gaan de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie razendsnel. Wat er zoal mogelijk is of binnenkort wordt, kreeg een zaaltje vol geïnteresseerde studenten te horen van oud PvdA-voorman Diederik Samsom die in zijn eigen woonplaats op uitnodiging van de Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL) en de PvdA Leiden kwam praten over duurzaamheid. “Wie had tien jaar geleden kunnen bedenken wat er nu mogelijk is. Toen zaten zonnecellen alleen in rekenmachines.”

Chris de Waard na afloop van de bijeenkomst sprak met Diederik Samsom en met lijsttrekker Marleen Damen van de PvdA Leiden.

Dat is goed nieuws, want daardoor komen de voorwaarden voor een energieneutrale toekomst rap dichterbij en komen de doelstellingen die zowel lokaal als landelijk zijn geformuleerd steeds meer binnen bereik. “Belangrijkste onzekere factor zijn de kosten die gemoeid zijn met die energietransitie,” zei Samsom na afloop. “Immers, daarbij horen ook allerlei arbeidsintensieve werkzaamheden zoals het weghalen van gasleidingen.”

Diederik Samsom sprak in de Lorentzzaal van het Kamerlingh Onnes Gebouw voor een gehoor van met name studenten.

Ook lijsttrekker Marleen Damen van de PvdA Leiden was komen luisteren naar Samsom die steeds meer als een autoriteit op het gebied van duurzaamheid wordt gezien. Zo is hij sinds eind december vorig jaar voorzitter van de Programmaraad voor de Energiestrategie Drechtsteden en is hij als een van de voorzitters van het nieuwe Klimaatakkoord verantwoordelijk voor het terugdringen van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving.

Damen is deze verkiezingscampagne onder het motto ‘Leiden maken we samen groener’ ook volop bezig met het promoten van een duurzame toekomst voor Leiden. Als wethouder is ze in het college ook nauw betrokken bij de plannen van haar collega Paul Dirkse van onder meer duurzaamheid. Die loodste enkele maanden geleden de Leidse Warmtevisie door de raad en ook werkt de stad aan een pilot om Leiden Zuid-West als eerste van zes wijken in de stad onafhankelijk te maken van aardgas.

De PvdA Leiden presenteerde in januari ook een eigen actieplan rondom duurzaamheid. Daarin stelt de partij onder meer dat Leiden voorop moet gaan lopen met energiebesparende maatregelen in plaats van landelijke regelgeving af te wachten. Ook moeten duurzaamheidsmaatregelen voor iedereen beschikbaar worden en niet alleen voor mensen met een grote beurs.

Experimenteren met wijken die ‘van gas los’ gaan vindt ook Samsom van het grootste belang. “En ik vind dat we het als stad ook wel een beetje aan onze stand verplicht zijn om voorop te lopen.”

In 2050 moet heel Nederland van gas los zijn. Om dat te bewerkstelligen moet er de komende decennia fors geïnvesteerd worden in alternatieve energiebronnen uit zon en wind. “Met vierhonderd vierkante kilometer zonnepanelen kan worden voorzien in de totale energiebehoefte van Nederland,” zegt Samsom. “Dat is precies evenveel als alle daken in Nederland bij elkaar opgeteld. Maar omdat niet alle daken vol gelegd kunnen worden, zijn er ook nog el andere energiebronnen nodig. Bijvoorbeeld uit wind.”

Duurzaamheid Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×