Overlast veroorzakende bewoner uit huis gezet

48

Een woning van Portaal is vorige week dichtgetimmerd, nadat de bewoner zijn huis was uitgezet. De man zorgde al geruime tijd voor zeer ernstige overlast. De woning, een drugspand op de hoek van de Clarensteeg en de Koddesteeg, is nu voor zes maanden verzegeld.

Hoewel het uitzicht voor de direct omwonenden nu wat minder fraai is, zijn ze dolblij dat de man weg is. De overlast bestond vooral uit keiharde muziek, vervuiling en vernielingen aan de woning. De man schijnt bij familie onderdak te hebben gevonden.

Delen

48 reacties

  • Eric van 't Groenewout op

   Lees eens deze reactie Peter Bootsma: misschien begrijp je dan eindelijk dat die achterlijke leefregeltjes waarachter je je heel laf verschuilt niet werken. Politici als jij laten al veel te lang hardwerkende, goedwillende en rustig wonende Leidenaren als Henk de Graaf in de kou staan. Dankzij D66 ervaren momenteel duizenden Leidenaren ernstige overlast in hun woonsituatie. Dankzij D66 zijn de drugshandelaren de koning te rijk. Dankzij D66 worden de starters en jonge gezinnen de stad uitgejaagd en dankzij D66 betalen te veel studenten veel te veel huur aan de vastgoedmaffia. Het maakt een stemadvies wel zo eenvoudig: studenten moeten zeker niet op D66 stemmen, dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Starters moeten niet op D66 stemmen. Jonge gezinnen moeten niet op D66 stemmen. Bewoners van door de verkamering geteisterde volkswijken: niet op D66 stemmen. D66 maakt Leiden kapot. Al jaren. Het is van de zotte dat drugspanden zolang open blijven. Het is regelrecht idioot dat sommige bewoners maanden- en soms zelf jarenlang voor een immense overlast zorgen alvorens te worden aangepakt.
   Al in oktober 2014 heb ik Bootsma gewaarschuwd voor de situatie en gewezen op de immense overlast die sommige bewoners veroorzaken. De simpele reactie van een simpel raadslid: “Voor specifieke overlast is er de politie…” (09-10-14) Ook in dit geval zie je dat er eerst een voor omwonenden maanden- zo niet jarenlange lijdensweg aan vooraf gaat voordat er wordt ingegrepen. Bij D66 zijn ze het zicht op de werkelijkheid volkomen maar dan ook volkomen kwijt.

 1. Yvonne Stoop

  Goede actie van WBV Portaal. Wij zijn 10 jaar geterroriseerd door een bovenbuurman met ernstige geluidsoverlast, dag en nacht, alles geprobeerd, maar kregen geen adequate hulp. Uiteindelijk verhuisd, heel jammer voor ons, want dit huis hadden we helemaal naar onze smaak ingericht (55+ destijds) en toen moesten we opnieuw beginnen.

  • Eric van 't Groenewout op

   Lees eens deze reactie Peter Bootsma: misschien begrijp je dan eindelijk dat die achterlijke leefregeltjes waarachter je je heel laf verschuilt niet werken. Politici als jij laten al veel te lang hardwerkende, goedwillende en rustig wonende Leidenaren als Yvonne Stoop in de kou staan. Dankzij D66 ervaren momenteel duizenden Leidenaren ernstige overlast in hun woonsituatie. Dankzij D66 zijn de drugshandelaren de koning te rijk. Dankzij D66 worden de starters en jonge gezinnen de stad uitgejaagd en dankzij D66 betalen te veel studenten veel te veel huur aan de vastgoedmaffia. Het maakt een stemadvies wel zo eenvoudig: studenten moeten niet op D66 stemmen. Starters moeten niet op D66 stemmen. Jonge gezinnen moeten niet op D66 stemmen. Bewoners van door de verkamering geteisterde volkswijken: niet op D66 stemmen.

 2. Eric van 't Groenewout op

  Arme buren van zo’n man. Het duurt vaak jaren- en jarenlang voordat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen. De bewoners van het door verkamering geteisterde Transvaal kunnen daarover goed meepraten. Onlangs stuurde D66 raadslid Bootsma een ellendige en vooral ook stuitend domme email aan Wijkvereniging Transvaal waarin hij hoog opgaf over de ‘leefregels’ die dankzij D66 waren aangenomen. Ondertussen ligt mijn 78-jarige achterbuurvrouw de meeste nachten veel te lang wakker omdat dankzij het vrijspel dat D66 aan huisjesmelkers biedt, zij aan weerszijden van haar slaapkamer een studentenhuis heeft zitten. Ach, het kan nog erger. Verderop zitten 5 Polenpensions waar vaak knalharde hardcore (met open ramen, ook hartje winter) wordt gedraaid. En zelf zie ik meerdere malen per week drugsrunnertjes van soms amper 14 jaar hun dagelijkse rondjes langs het vermaarde verkamerde drugspand op de kade doen. Dat pand – in de volksmond ‘Gedoogpand Lenferink”- zorgt al sinds de verkameering in 2010 voor grote overlast. Ja, ja, je moet wel een hele grote eikel zijn om dan trots over ‘leefregels’ te schrijven die dankzij D66 zijn aangenomen. Met zulke regeltjes kun je niet eens je gat afvegen.
  Een woonwijk gaat naar de knoppen en zo’n raadslid spelende d*mkop schrijft dan doodleuk: “Als een huis goed geïsoleerd is en er normale mensen inkomen, moet het mogelijk zijn om daar verkamerd te wonen. Als dat wordt verboden, is dat een inbreuk op het recht van iemand.”
  Ja, ja “een inbreuk op het recht van iemand”: ziedaar het optimaal verwoord denkvermogen van dit raadslid. Alsof het ook niet het recht is van Leidenaren om in een woonwijk te mogen wonen zoals wonen is bedoeld. En alsof je als raadslid er niet voor moet waken om het woningbestand uit te verkopen aan de verkameringsdrift van speculanten.
  Tja, je woont al je hele leven in de Mors en opeens is er een golf aan verkameringen omdat een stel domkoppen te beroerd is om structureel en beleidsmatig te werken aan optimale studentenhuisvesting en zit je middenin de studentenhuizen en Polenpensions. Die panden zijn niet geïsoleerd en zijn ook totaal niet geschikt voor verkamering. Studenten willen er ook zo snel mogelijk weg: het zijn kamers waar torenhoge huren voor worden gevraagd. Dat is het effect van 8 jaar D66-regentesk optreden: de wijken worden kapot gemaakt, de woningnood onder studenten wordt niet aangepakt, want D66 vindt het schijnbaar belangrijker om de vastgoedmaffia blijvend te faciliteren. En starters moeten noodgedwongen uitwijken naar de randgemeenten. Het effect van het anti-Leiden beleid van D66 zie je nu in Zoeterwoude: de plaatselijke politiek aldaar wil de eigen woningmarkt beschermen tegen de exodus onder Leidse starters en jonge gezinnen die de dupe zijn van D66 en nu elders woonruimte moeten zoeken. Godzijdank is de VVD inmiddels ook tegen verkamering. Laat alle partijen zo snel mogelijk met een manifest komen om verdere “verPeterde Bootsma-isering” (onleefbaar worden) van Leiden tegen te gaan. Na de ‘verPetering tijd voor Verbetering’! Na 8 jaar regentesk D66-wanbeleid t.a.v. de echte bewoners van de Leidse wijken, wordt het tijd dat onze stem weer wordt gehoord. Henk de Graaf heeft groot gelijk: het heeft veel te lang geduurd.
  Die Kl**tsma heeft natuurlijk op elk vlak ongelijk: in tijden van grote woningnood (dat geeft al aan hoe D66 heeft lopen blunderen in het afgelopen decennium: zoveel politieke macht en zo weinig resultaat!) onder starters en jonge gezinnen, moet je uiteraard geen gezinswoningen gaan verkameren. Daarmee bruskeer je een veel belangrijker recht: het recht van passende en betaalbare huisvesting voor alle Leidenaren.

  • john van voorthuijzen op

   goed verhaal precies zoals het is en gaat maar dit speelt al heel lang al meer dan 25 jaar heb daar zelf 17 jaar met heel veel plezier gewoond mijn vrouw is daar zels geboren dus die heeft er 38 jaar gewoond maar omdat het grote huizen waren kwam die verkamering ook bij ons steeds dichter bij totdat het huis naast ons ook aan de beurt was hebben we daar nog een jaar gewoond maar de leuk was er vanaf inderdaad vaak herrie dronken zingen door de mensen die als ze later groot zijn hun regels aan ons opleggen dus huis te koop gezet en was binnen een week verkocht tja ook aan zo melker

   • Eric van 't Groenewout op

    Dankzij D66/Peter Bootsma heeft de vastgoedmaffia helaas vrijspel in Leiden. Die l*l durfde in een email aan de wijkvereniging nota bene te melden dat het verkameren doorgaans heel goed gaat! De realiteit is dat het helemaal niet goed gaat. Nergens!
    Bootsma schreef verder: “Alle belangen afwegend, zijn wij daarom tot het standpunt gekomen dat de pandeigenaren verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van overlast als ze hun pand willen verkameren.”
    Zie daar de lafheid van een politieke onbenul. Hij laat alleen al in Transvaal tussen de 150-200 (!) gezinswoningen kapot verkameren maar legt de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van de overlast bij de pandeigenaren. Die overlast wordt natuurlijk in de allereerste plaats veroorzaakt door de politiek, de domkoppen van D66 voorop.
    Op die stuitend domme email van Bootsma werd vanuit de WTL geantwoord: “U schrijft, schrijft en schrijft. Op dit terrein neemt u geen echte actie. De afgelopen jaren is vooral D’66 de motor geweest die de ongeremde groei aan verkamering in Leiden in de hand heeft gewerkt. Daarmee is de sociale cohesie in de binnenstad en de schil er omheen ernstig aangetast. De maatregelen die nu worden genomen zijn druppels op een gloeiende plaat en dienen alleen een politiek doel. U zegt voor studenten op te komen en dat is niet waar. U lijkt vooral de belangen te dienen van verhuurders (waaronder huisjesmelkers). Waar zijn de maatregelen voor een minimaal aantal m2 woonoppervlak? Waar zijn de maatregelen om een onttrekkingsvergunning in te trekken als een huiseigenaar niet voldoet aan het bouwbesluit (brandveiligheid, geluid, etc.) en/of de maatregelen dat studenten hun fiets inpandig kwijt moeten kunnen? U zegt dat u voor goede handhaving bent. Dat is niet waar. Onder leiding van D’66 is er de afgelopen jaren voor “gekozen om mild te handhaven” (woorden Robert Strijk). Omdat “mild handhaven” niet bestaat, wordt er in de praktijk dus nauwelijks gehandhaafd. Met als gevolg veel snelheidsovertredingen (weg en water), zwerfvuil, fietswrakken, onveilig wonen, illegale drugspanden. Waar zijn uw voorstellen om een effectieve handhaving mogelijk te maken? Is er bij D’66 wel een grens als het gaat om verkamering in Leiden, een buurt of straat? Dat blijkt niet uit uw voorstellen. Zo wordt Leiden onleefbaar. En dat is vooral de schuld van D’66.”
    Bootsma, in zijn typische kleuterschrijfstijl: “D66 beseft dat de verkamering voor veel studenten dé manier is om te kunnen wonen in Leiden. D66 hecht er waarde aan dat jaarlijks jongvolwassenen de kans krijgen om in deze stap een eerste stap te zetten naar zelfstandigheid.” Tja, wat een armoede dat je huisjesmelkers als dé oplossing naar voren schuift in het zelfstandigheidsproces van studenten.
    Hou op met die verkamering en zorg voor campussen met voldoende capaciteit! Dat werkt veel beter en is bovendien veel goedkoper. Door het sociale leenstelsel – wat wij als samenleving bekostigen – verdwijnt er veel te veel uit de budgetten van de studenten in de achterzakken van de vastgoedmaffia. Reken maar dat al dat tuig dolblij is met D66: dankzij D66 kan de vastgoedmaffia de volkswijken stukje bij beetje overnemen.
    Studenten zitten niet te wachten op gezinnen die in studentenflats komen wonen en zo zitten de Leidse bewoners niet te wachten op de komst van studentenpanden middenin hun woonwijk. Studentenflats in bovenwoninkjes (!): dankzij de klootsma’s van D66 is dat helaas een veel te veel voorkomend verschijnsel in Leiden.
    D66 maakt Leiden kapot. Al jaren. De verkamering moet ophouden.

 3. Zou toch mooi zijn als de politiek bovenstaande reacties (met name die van Eric van ’t Groenewout) zouden lezen en ter harte zouden nemen!

  • Eric van 't Groenewout op

   Bij D66 hebben ze geen moeite met dergelijk crimineel gedrag. Daartegen optreden vindt D66-“volksvertegenwoordiger” (ik vind het een volksverlakker) Bootsma daarentegen “een inbreuk op het recht van iemand”. In Brabant zie je de opmars van de drugsmaffia, in Leiden wordt die weg geplaveid door D66: met het zich nestelen van de vastgoedmafia in de volkswijken gaat de drugscriminaliteit ook hier vaste voet onder de grond krijgen. Danzkij D66.

 4. @Van Groenewout.
  Bootsma heeft het waarschijnlijk te druk met het schrijven van boeken. Het raadslidmaatschap helpt hem daarbij met een bescheiden basisinkomen en een warme fractiekamer.
  .
  Wat de uitzetting van lastige huurders betreft, de wetgeving maakt het tamelijk gemakkelijk voor tuig om hun buren met lawaai en andere overlast te terroriseren, want eventuele uitzetting gebeurt pas na een doorgaans zeer langdurige procedure, terwijl de terreur door kan gaan. Bovendien zijn handhavers en woningcorporaties meestal laks, en extra laks in Leiden. Zoals bekend mag worden verondersteld staat handhaving van wet- en regelgeving heel laag op de Leidse politieke prioriteitenlijst.
  Ik heb eens meegemaakt dat een woningcorporatie een bijeenkomst met de langdurige overlast veroorzakende huurder en het slachtoffer organiseerde om tot een compromis te komen. Belachelijk natuurlijk, en typisch slap poldergelul, want zo wint de luidruchtigste en brutaalste altijd.
  .
  Er is trouwens een complicerende factor: veel huurwoningcomplexen bevatten inmiddels ook verkochte woningen, niet zelden aan mensen die er studerende en luidruchtig feestvierende kroost (soms plus vriendjes), met een wat andere etmaalindeling en leefwijze, in onderbrengen. Hoe krijg je die bij aanhoudende overlast er uit?
  Voor die verkoop van huurwoningen moest bij de gemeente aanvankelijk wel een vergunning worden geregeld, maar dat schijnt vrijwel vanzelf te gaan.
  .
  Wanbeleid ten laste van de minst weerbaren alom dus, en niet alleen dankzij Bootsma en D66.
  Het is natuurlijk een grof schandaal dat mensen in de praktijk vaak worden gedwongen om te verhuizen omdat overlast door huurders niet, te laat of te slap wordt aangepakt. Dit zou waarschijnlijk anders zijn als de overlast vooral plaats zou vinden naast, boven of onder de woningen van politici.

 5. Een Leids burger op

  Overlast aanpakken is vaak inderdaad een langdurige zaak.
  Waar vooral EricVTG zich terecht zorgen over maakt is de verkamering en de daardoor veroorzaakte overlast.
  Maar niet elke vorm van (drugs)overlast,criminaliteit,keiharde muziek, vervuiliung e.d. komt door verkamering…….

  • Eric van 't Groenewout op

   U heeft helemaal gelijk. Een probleem is dat slechts een deel van de mensen die onderdak vindt in verkamerde pandjes, zich als inwonende bij de gemeente registreert. Bewoners van mijn mooie kade hebben ooit aangifte gedaan van overbewoning in een berucht pand. Een ambtenaar kwam toen met de verlossende mededeling dat dat echt aantoonbare onzin was, want in het bewuste pand stonden slechts 2 personen in het GBA ingeschreven. Tja, op dat moment woonden er 11 personen in die bovenwoning! De superintelligente gemeentemedewerker was wel zo sportief om ruiterlijk toe te geven dat hij inderdaad had geconstateerd dat er voor 2 bewoners wel erg veel fietsen voor dat pand stonden (nml. 13).
   Wat betreft twee hardnekkige geluidsoverlasthuizen in de directe omgeving: het zijn beide verkamerde panden. Eentje is een Polenpension en eentje is die bewuste woning waar slechts 2 personen zouden wonen. Wat betreft vervuiling: bij elke verhuizing in de verkamerde panden (en het verloop is hoog) wordt er rotzooi op straat achtergelaten. Nu staat alweer een week elders voor een verkamerd pand behoorlijk wat huisraad op de stoep. Doorgaans wordt dat pas opgeruimd als omwonenden de gemeente inseinen. De vervuiler zit dan allang en breed ergens anders.
   Sprak gisteren een achterbuurvrouw. Ze wordt echt gek van al die kutstudenten aan weerszijden die letterlijke elke dag tot diep in de nacht voor geluidsoverlast zorgen, om maar te zwijgen van al die fietsen die voor de deur worden gedonderd. Ooit was Transvaal een prettige woonwijk, waar bijvoorbeeld in Transvaal 1 veel werknemers van het ziekenhuis prettig en rustig konden wonen. Die zijn er allemaal uitgejaagd (en de vrijkomende woningen zijn vrijwel allemaal verkamerd): als je na een dag hard werken thuiskomt, wil je niet tot diep in de nacht wakker liggen omdat er of studenten naast je zitten, of omdat er opeens een drugspand in je straat is gekomen, of omdat er opeens een buslading oostblokkers al dan niet tijdelijk naast je is neergestreken. Ik ken een bewoonster die noodgedwongen een aantal maanden (!) in haar badkamer heeft geslapen omdat het elders in huis elke nacht veel te lawaaiig was om een oog dicht te doen.
   En dan durft zo’n eikel van D66 te spreken over het in goede harmonie samenwonen van studenten en wijkbewoners. De realiteit is dat het overal heel erg slecht gaat en geen enkele normale bewoner graag naast een studentenpand, Polenpension of drugspand woont. Misschien moeten we Peter Bootsma maar een tijdje huisvesten in een benedenwoning uit 1925 onder een drugspand met links naast hem een Polenpension en rechts naast hem een studentenpand. Eens kijken hoe lang hij dat volhoudt… Na de verPetering wordt het tijd voor Verbetering!

Je bent nu offline