GroenLinks Voorschoten over massale bomenkap: afspraak is afspraak

1

Het gaat om 334 extra bomen die gekapt dreigde te worden. Langs de snelweg A4 bij het recreatiegebied Vlietland ligt de kap inmiddels stil na een oproep van de Raad. Er werd toen ook gepleit voor geluidsschermen zodat duizenden bewoners hun nachtrust weer terug krijgen. GroenLinks wil graag dat de provincie zich aan de afspraken houdt, maar is er niet gerust op.

Geluidsmetingen
De toezegging voor geluidswerende voorzieningen zijn vastgelegd in de Basisovereenkomst uit 2009 met de BAM. Het college laat nu de omgevingsdienst geluidsmetingen doen en laat die weten aan de provincie. GroenLinks wil echter dat het college zich focust op naleving van de toezeggingen.

Aarden wal van 1,5 meter
Verder stelt het college dat het erop toeziet het rapport van Witteveen+Bos wordt uitgevoerd. Maar dat rapport staat juist ter discussie omdat daarin staat dat de afgesproken geluidwerende voorzieningen niet hoeven worden aangelegd en er kan worden volstaan met een aarden wal van 1,5 meter.  Juist daarom heeft GroenLinks herhaaldelijk gevraagd of het college heeft onderzocht welke gevolgen dit rapport heeft voor Voorschoten. Een antwoord op deze vraag is er nog steeds niet.

Essentakziekte
Tenslotte is GroenLinks er niet zeker van dat er bij de bomen sprake is van de essentakziekte. Enkele deskundigen stellen dat de essen gewoon gezond zijn. In de nieuwe raadsperiode zal GroenLinks zeker terugkomen op de kwestie.

 

Delen
Sligro Proef het Najaar!

1 reactie

  1. Waanzin dat de bomen weg moeten.Het is weer een stuk natuur dat niet weg hoeft

Over de auteur

Lieuwe van Slooten

Je bent nu offline