Voorschotense raad roept provincie op tot plaatsen van geluidsscherm A4 bij Vlietland

2

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Voorschoten zich unaniem uitgesproken voor het plaatsen van een geluidsscherm langs de snelweg A4 bij recreatiegebied Vlietland en roept de provincie Zuid-Holland op om gehoor te geven aan eerder gemaakte afspraken zodat duizenden inwoners hun nachtrust weer terug krijgen.

Chris de waard in gesprek met raadslid Monique Lamers over de raadsbrede oproep aan de provincie Zuid-Holland.

Voor de aanleg van de Rijnlandroute zijn ter hoogte van recreatiegebied Vlietland ongeveer duizend bomen langs de A4 gekapt. “Bomen die in het verleden als natuurlijke geluidswal fungeerden voor de directe en verdere omgeving. Het verkeersgeluid wordt nu ongehinderd doorgegeven via het oppervlaktewater van Vlietland,” zegt Monique Lamers van GroenLinks Voorschoten die onlangs ook met deze boodschap namens de hele raad heeft ingesproken bij de provinciale statencommissie.

Duizenden inwoners en gezinnen in Voorschoten en daarbuiten ondervinden sinds het verdwijnen van de bomen geluidsoverlast van het verkeer op de A4. Op andere plekken langs de snelweg is het nog wel rustig dankzij de aanwezigheid van geluidswerende constructies. “Dus waarom komt de provincie Zuid-Holland terug op eerder gedane toezeggingen,” zo vraagt de voltallige Voorschotense raad zich af.

Afspraak is afspraak
Tijdens de commissievergadering Verkeer en Milieu van de provincie Zuid-Holland op 29 november jl. heeft een afvaardiging van de Voorschotense gemeenteraad in het Provinciehuis gepleit voor de start van een nieuw provinciaal project ter realisatie van een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van Vlietland. Dit zodat Gedeputeerde Staten haar afspraken aan omliggende gemeenten kan nakomen.

Ter onderbouwing hiervan zijn deugdelijke en adequate geluidsmetingen noodzakelijk die in samenwerking tussen gemeenten en de provincie Zuid-Holland onderzocht moeten worden. Voorschoten wil samen met belangenverenigingen en de gemeente Leidschendam-Voorburg in dit proces participeren. Op deze manier wordt voorkomen dat het, stilzwijgend, niet nakomen van afspraken door de provincie leidt tot onbehoorlijk bestuur en die bovenop de herrie, tot grote onrust leidt.

Delen
LeidenWalk

2 reacties

 1. Goeieoavond Leu in Leiden en Voorschoten,

  Letse moal mien bek los. Echt letse moal heur!

  Geluidschermen bij Voorschoten langs A4?
  Horizontale geluidsschermen en stil asfalt bij de Stevenshof?
  Geen Verlengde Bentwoudlaan door het groene Bentwoud bij Boskoop?
  Geen Duinpolderweg door de bollenvelden bij Hillegom-Bennebroek?

  “Dat gaat niet gebeuren!” volgens de VVD’er en PZH Gedeputeerde Floor Vermeulen.

  Onze ervaring in Leiden is: deze provincie is een zeer onbetrouwbare partner die maling heeft
  aan burgerinitiatieven, burgerparticipatie en een kritische blik op de goede inpassing van
  deze roetriool. Snel erdoorheen jagen! Maar ook politieke partijen (behalve de neoliberalen van VVD66 en christenconservatieven van CDA) worden niet serieus genomen.

  Geen schijn van kans Voorschotenaren! Maar toch succes gewenst.

  Wij staken onze strijd tegen deze corrupte overheden hier in ’t Westen! Wij gaan na 25 jaar verhuizen uit neoliberaal Leiden en “goan trugge noar de verk’ns driet en de golden Boeren in ons sköne achterloan. Hennig an doon. Goedgoan Leidenaren, Voorschotenaren, Chris, Reanne e.a.”

 2. De raadsleden zijn niet goed bij hun hoofd. Er gaat amper een geluiddempende werking van bomen uit. Dat is wetenschappelijk bewezen. Specialisten hebben de demping capaciteit van individuele bomen en lanen gemeten en de conclusie is, dat het effect zeer gering is. Kale loofbomen in de winter voegen al helemaal niets toe. Naaldbomen hebben hier iets groter effect..
  Uit een test van de Universiteit Koblenz bleek dat een 25 – 30 meter brede houtwal in de buurt komt van het effect van een betonnen geluidswand. Zo’n houtwal moet dan wel uit meerdere soorten bomen en struiken van verschillende hoogte bestaan. Die houtwallen waren hier niet. Naaldbomen stonden er nauwelijks.
  Die vermeende duizenden Voorschotenaren die opeens overlast ervaren bestaan niet. Er wordt hier stemming gemaakt. De kap van de bomen, hoe betreurenswaardig ook, kan hooguit van marginale invloed zijn geweest op de geluidniveau’s. Een scooter op de Oostvlietweg, is beter hoorbaar dan de (vrijwel) onhoorbare A4. Ik probeer 1x per week een rondje Leiden – Voorschoten te fietsen, die altijd langs de Oostvlietweg voert. Ik heb al die keren dit jaar, nog NOOIT de A4 gehoord. Wijs advies: niet op Monique Lamers stemmen, ze lult maar wat raak.
  De bomen moeten natuurlijk wel zo snel mogelijk terugkomen en qua beplanting moet naar een grotere mate van diversiteit worden gestreefd. Hoe meer bomen, hoe beter.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.