Massale bomenkap langs de A4 bij recreatiegebied Vlietland zorgt voor geluidsoverlast in Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. (Foto: GroenLinks Voorschoten).

Voorschotense raad roept provincie op tot plaatsen van geluidsscherm A4 bij Vlietland

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Voorschoten zich unaniem uitgesproken voor het plaatsen van een geluidsscherm langs de snelweg A4 bij recreatiegebied Vlietland en roept de provincie Zuid-Holland op om gehoor te geven aan eerder gemaakte afspraken zodat duizenden inwoners hun nachtrust weer terug krijgen.

Chris de Waard in gesprek met raadslid Monique Lamers over de raadbrede oproep aan de provincie Zuid-Holland.

Voor de aanleg van de Rijnlandroute zijn ter hoogte van recreatiegebied Vlietland ongeveer duizend bomen langs de A4 gekapt. “Bomen die in het verleden als natuurlijke geluidswal fungeerden voor de directe en verdere omgeving. Het verkeersgeluid wordt nu ongehinderd doorgegeven via het oppervlaktewater van Vlietland,” zegt Monique Lamers van GroenLinks Voorschoten die onlangs ook met deze boodschap namens de hele raad heeft ingesproken bij de provinciale Statencommissie.

Duizenden inwoners en gezinnen in Voorschoten en daarbuiten ondervinden sinds het verdwijnen van de bomen geluidsoverlast van het verkeer op de A4. Op andere plekken langs de snelweg is het nog wel rustig dankzij de aanwezigheid van geluidswerende constructies. “Dus waarom komt de provincie Zuid-Holland terug op eerder gedane toezeggingen,” zo vraagt de voltallige Voorschotense raad zich af.

Afspraak is afspraak
Tijdens de commissievergadering Verkeer en Milieu van de provincie Zuid-Holland op 29 november jl. heeft een afvaardiging van de Voorschotense gemeenteraad in het Provinciehuis gepleit voor de start van een nieuw provinciaal project ter realisatie van een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van Vlietland. Dit zodat Gedeputeerde Staten haar afspraken aan omliggende gemeenten kan nakomen.

Ter onderbouwing hiervan zijn deugdelijke en adequate geluidsmetingen noodzakelijk die in samenwerking tussen gemeenten en de provincie Zuid-Holland onderzocht moeten worden. Voorschoten wil samen met belangenverenigingen en de gemeente Leidschendam-Voorburg in dit proces participeren. Op deze manier wordt voorkomen dat het, stilzwijgend, niet nakomen van afspraken door de provincie leidt tot onbehoorlijk bestuur en die bovenop de herrie, tot grote onrust leidt.

Politiek Voorschoten vlietland_boomkap


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×