(Foto's: Reanne van Kleef en Chris de Waard).

Leidse raad kan er weer vier jaar tegenaan

Onder toeziend oog van familie en vrienden zijn de 39 Leidse gemeenteraadsleden vanavond geïnstalleerd. Ten opzichte van de vorige raadsperiode zijn er 22 nieuwe raadsleden. Voordat de nieuw te installeren hun eed of belofte aflegden, gaf burgemeester Lenferink ze nog een aantal wijsheden mee.

Lenferink: “De eed of belofte is teken dat het raadslidmaatschap niet te vergelijken is met normale baan. Het is een bijzonder functie, u vertegenwoordigt het volk.”

De wijsheden van Lenferink

Vervolgens legde hij uit dat de gemeenteraad drie hoofdfuncties heeft. De eerst is het beleid voor de stad bepalen op hoofdlijnen. De raad is het hoogste orgaan. “Als ik op een school vraag wie de baas van de stad is zeggen ze vaak dat de burgemeester dat is. Maar het is de raad.” Het college van burgemeester en wethouders is vervolgens het orgaan dat het meeste uitvoerende werk doet. De gemeenteraad controleert of het college dat goed doet. De laatste taak van de gemeenteraad is het volk vertegenwoordigen. “Het is belangrijk dat u contact onderhoudt met het volk. U zult merken dat belangen of opvattingen vaak uiteenlopen. Daarom moet u goed luisteren wat er leeft in de stad en bij verschillende partijen en daar een afweging in maken. Dat is uw taak”, aldus de burgemeester.

 

Rode lantaarn

Nadat alle nieuwe raadsleden hun eed of gelofte hadden afgelegd, kwam GroenLinks-raadslid Ashley North naar voren met een rode lantaarn. “Vier jaar geleden kreeg ik deze lantaarn van Mart Keuning omdat ik het jongst gekozen raadslid was. Hij zei mij toen vooral jong te blijven. Ik moet zeggen dat het me wel wat grijze haren heeft opgeleverd, maar het was super leuk. Inmiddels ben ik niet meer het jongste raadslid, dat is nu Thomas van Halm van de SP. Daarom krijgt hij nu de rode lantaarn en dezelfde boodschap: blijf jong en houd de raad fris.”

Na de overdracht van de rode lantaarn greep burgemeester Lenferink het moment om nog een aantal mensen officieus te benoemen. “Naast een jongste raadslid hebben we natuurlijk ook een oudste raadslid. Dat is met vele jaren Maarten Kersten van Partij Sleutelstad. Daarnaast hebben we ook een nieuwe nestor, de persoon die het langst in de raad zit. Die eer is aan Frederik Zevenbergen van de VVD.”

Het oudste raadslid Maarten Kersten en nestor Frederik Zevenbergen.

Debat over 1,2 miljoen

Toen iedereen was geïnstalleerd kon de eerste ‘echte’ gemeenteraad beginnen. Die bestond vooral uit huishoudelijke mededelingen zoals de verdeling van de fractiekamers, nieuwe fractievoorzitters en nieuwe mailadressen, maar kende toch ook één serieuze mededeling. Door meerdere partijen is een interpellatieverzoek ingediend om de 1,2 miljoen euro overschrijding voor de bouw van tijdelijke woningen voor statushouders te bespreken. Dat debat vindt plaats op 12 april.

 

 

 

 

Advertentie

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×