Het Nico van der Horstpark in aanbouw. (Archieffoto: Chris de Waard).

Huisvesting vluchtelingen kost Leiden ruim 1,2 miljoen meer

De drie locaties in waar Leiden tijdelijke woningen realiseert voor statushouders en uitstromers van de maatschappelijke opvang kosten de gemeente 1.262.320 euro meer dan de eerder voor was uitgetrokken. Dat schrijft het college in een brandbrief aan de gemeenteraad.

Reanne van Kleef sprak met wethouder Roos van Gelderen over overschrijding van ruim 1,2 miljoen voor huisvesting statushouders. 

De enorme tegenvaller kwam eind februari in beeld, zo meldt het college. Maar omdat toen nog niet duidelijk was hoe groot de overschrijving precies was, werd besloten om dat eerst in kaart te brengen. Op 20 maart, een dag voor de verkiezingen, werd duidelijk dat het in totaal ging om een overschrijding van ruim 1,2 miljoen euro.

Ruim een miljoen komt door meerkosten bij de locatie aan de Voorschoterweg. Daar worden medio volgende maand de eerste vijftig van de in totaal circa honderd tijdelijke woningen in gebruik genomen op het terrein dat de naam Nico van der Horstpark heeft gekregen. In juni worden de andere vijftig woningen opgeleverd.

De locatie Avicennapad langs de Wassenaarseweg is ook fors duurder uitgevallen: een kwart miljoen. Alleen bij de Sumatrastraat vielen de kosten mee en werd 30.000 euro minder uitgegeven dan begroot.

Eind 2016 bleek ook al dat eerdere kostenramingen niet toereikend waren. De raad ging toen morrend akkoord met een extra krediet van 606.593 euro. Dat kwam toen bovenop de ruim 2,2 miljoen die de raad er eerder dat jaar voor beschikbaar stelde. In totaal kost de opvang Leiden nu dus ruim 4,1 miljoen euro.

De gemeente wil in overleg treden met de woningcorporaties De Sleutels en Ons Doel. De tijdelijke woningen op de drie locaties zijn is samenwerking met de corporaties gerealiseerd en de gemeente hoopt nu dat ze ook een deel van de meerkosten voor hun rekening willen nemen.

Advertentie

Leiden Politiek kosten_tijdelijkehuisvesting Vluchtelingen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×