Hugo Langenberg (midden) ging als leider van de grootste partij na de verkiezingen inventariseren met welke andere partijen het beste een college gevormd kan worden. VVD en CDA bleken daarbij de beste papieren te hebben. (Foto: J.P. kranenburg).

LPL, VVD en CDA onderzoeken coalitie voor Leiderdorp

Na de verkiezingen heeft Hugo Langenberg van de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) als informateur gesprekken gevoerd met alle raadsfracties in Leiderdorp. Hieruit is gebleken dat een coalitie van LPL, VVD en CDA de meeste kans heeft op een vruchtbare en stabiele samenwerking.

Langenberg gaat nu als formateur samen met vertegenwoordigers van LPL, VVD en CDA gesprekken voeren die moeten leiden tot een concept coalitieakkoord. Dit concept zal aan de Leiderdorpse inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven worden voorgelegd voor inspraak. De bedoeling is uiterlijk eind mei een nieuw coalitieakkoord te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad.

Advertentie

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×