Provincie Zuid-Holland in hogere versnelling naar een circulaire economie

De provincie gaat samen met het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en de universiteiten de overgang naar een circulaire economie versnellen. Het programma ACCEZ, voluit Accelerating Circular Economy Zuid-Holland, is een initiatief van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam (samenwerkend in de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus), Wageningen University & Research en VNO-NCW West.

Het programma koppelt bedrijven die werk willen maken van de circulaire economie aan wetenschappers. Samen gaan zij aan de slag met opgaven rondom knelpunten én kansen van de circulaire economie in een specifiek gebied of over een bepaald onderwerp. Denk aan juridische belemmeringen bij het gebruik van restafval om bodemdaling tegen te gaan, iets wat speelt in het Groene Hart. Zo geeft het programma daadwerkelijk toegang tot de circulaire economie, waarbij herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd.

Noodzaak én kans

De provincie investeert de komende vier jaar vijf miljoen euro in het programma, universiteiten en het bedrijfsleven leveren kennis, kunde en menskracht. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “De stap naar een nieuw economisch model is groot. Het vraagt om innovatief ondernemerschap en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. En, niet onbelangrijk, vernieuwend beleid. Juist in onze sterk verstedelijkte provincie met de Rotterdamse haven, greenports en internationale en innovatieve bedrijven moeten we die omslag gaan maken. En juist in onze provincie kunnen we dat ook, door diezelfde bedrijvigheid en de kennis die we dankzij de universiteiten in huis hebben. Dat willen we bij elkaar brengen met ACCEZ.”

Programma in de praktijk

ACCEZ richt zich met name op vraagstukken waarbij meerdere partijen, meestal bedrijven en lokale overheden, een gedeeld probleem hebben. Samen met de universiteiten wordt gezocht naar een integrale oplossing waarbij kennis vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt gebruikt. Zo levert de aanpak een oplossing voor het vraagstuk, maar zorgt het ook voor nieuwe inzichten over circulaire economie in het algemeen.

ACCEZ wordt vandaag gelanceerd in de Maassilo in Rotterdam. Naast de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en een inspirerend verhaal van duurzaamheidsexpert Anne-Marie Rakhorst, wordt het programma direct in de praktijk gebracht. Wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers gaan in gesprek over de mogelijkheden om samen een doorbraak te realiseren.

Ook een vraagstuk of idee om de circulaire economie te versnellen? Kijk op www.accez.nl.

Duurzaamheid Economie Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×