(Foto: J.P. kranenburg).

Lintjesregen in Leiderdorp 2018

In Leiderdorp zijn dit jaar zeven inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgen de Koninklijke Onderscheiding vanmorgen in het gemeentehuis opgespeld door burgemeester Laila Driessen–Jansen. Een inwoner van het dorp wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat om de heer Rump die de onderscheiding krijgt opgespeld in Soesterberg door minister Ank Bijleveld van Defensie.

De heer D. de Haas
Vanaf 1964 tot heden is de heer De Haas in verschillende functies actief in de protestantse gemeente in Leiderdorp; van het organiseren van Jeugdkampen tot hulpkoster en scriba. Ook verzorgt de heer De Haas al ruim 6 jaar belangeloos de radio-uitzendingen in verzorgingstehuis Leythenrode en het Alrijne Ziekenhuis. Ook bij Voetbalclub RCL is de heer De Haas al jaren actief. Vanaf 1960 is hij verantwoordelijk (geweest) voor de coördinatie voetbal algemeen, het jeugdleiderschap, is hij scheidsrechter, jeugdtrainer, lid van het bestuur en de supportersvereniging.
Daarom ontvangt de heer De Haas de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.L. van der Hoogt
De heer Van der Hoogt begon ruim 15 jaar geleden als bestuurslid van de lokale partij BurgerBelangenLeiderdorp, BBL. Ook is hij voor deze partij gedurende vele jaren burgerraadslid en raadslid geweest. Sinds 2013 is hij actief betrokken bij de oprichting van de Lokale Partij Leiderdorp, de opvolger van BBL. Daarnaast is de heer Van der Hoogt actief bij “Tracks Travel”. Gedurende 15 jaar zet hij zich op verschillende vlakken in voor deze instantie. De heer Van der Hoogt is ook kookvrijwilliger bij hospice Issoria in Leiden. En hij was actief voor de Marechaussee vereniging en voor het Leiderdorps Museum. De heer Van der Hoogt is eveneens bestuurslid van wijkvereniging het Zijlkwartier.
Daarom ontvangt de heer Van der Hoogt de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W. Kanbier
De heer Kanbier heeft in 1974 de Heemtuin opgezet voor de gemeente Leiderdorp. Naast zijn werkzaamheden in park de Houtkamp heeft hij de Heemtuin onderhouden. De afgelopen 20 jaar heeft de heer Kanbier dit als vrijwilliger gedaan. De Heemtuin behoort tot een van de mooiste van Nederland en menig natuur liefhebber weet de weg naar de tuin te vinden. Als 20 jaar is de heer Kanbier trouw iedere doordeweekse dag aanwezig en doet samen met een andere vrijwilliger het dagelijks onderhoud en planning van de werkzaamheden. Verder zorgt hij voor scholing van de mensen die hem ondersteunen en verzorgt hij op aanvraag rondleidingen.

Van 2006 – 2014 heeft de heer Kanbier deelgenomen aan het Groenoverleg Leiderdorp. Dit Groenoverleg is binnen de gemeente Leiderdorp ingesteld als een adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders. Als “groendeskundige” verstrekte de heer Kanbier gevraagd en ongevraagd adviezen. Daarbij lag het accent op de verhoging van de natuurwaarde van het gemeentelijk groen en gaf de heer Kanbier aan hoe dit het beste kon worden bereikt. Bovendien is de heer Kanbier vrijwilliger bij Volkstuinvereniging De Bloemhof. Sinds 1990 is hij zeer betrokken bij het onderhoud en de instandhouding van het gemeenschappelijke groen van de volkstuinvereniging in de Bloemerd.
Daarom ontvangt de heer Kanbier de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J. de Lange
De heer De Lange is al ruim 30 jaar verbonden aan de Leiderdorpse IJsvereniging. Als trainer is hij sinds 1987 actief en vanaf halverwege de jaren ’90 neemt hij deel aan het bestuur van de vereniging. De heer De Lange heeft een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van de 400 meter skeelerbaan; hij heeft het hele project getrokken. Bovendien heeft de heer De Lange ervoor gezorgd dat bij de opening van de baan het Nederlands kampioenschap werd gehouden. Naast zijn sportieve bijdrage en zijn functie in het bestuur, is de heer De Lange de avonden dat de baan verhuurd wordt altijd aanwezig. Vanuit de vereniging is de heer De Lange in de winter al vele jaren als jurylid actief op de Uithof in Den Haag.

Ook is hij betrokken bij diverse sport evenementen in Leiden en Leiderdorp: Joop Zoetemelk Classic, Noordwijk Classic, Leiden Marathon en de Leiderdorpse Midzomerloop. De heer De Lange is niet alleen zelf een hele enthousiaste en trouwe vrijwilliger, hij enthousiasmeert ook anderen om mee te helpen en heeft op deze manier een hele groep vrijwilligers om zich heen verzameld die ook hun bijdrage leveren aan de Leiderdorpse IJsvereniging.
Daarom ontvangt de heer De Lange de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.R. Mentink
Van 1991 tot heden heeft de heer Mentink diverse functies bekleed in de Dorpskerk te Leiderdorp. Enkele functies hiervan zijn: bijstand bieden aan mensen die dit heel hard nodig hebben, Scriba (1994-1996), Hulpkoster, gastheer en lid van de commissie gemeentezondag. Sinds 2007 zorgt hij ook voor ondersteuning bij het comité Open Monumentendag. Hij stelt zijn historische huis open en geeft daar rondleidingen.

Vanaf 2007 is de heer Mentink vice voorzitter van de Oranjevereniging Leiderdorp. Hij zet zich in bij de organisatie van de prestatieloop, organiseert ouderensoosen, leidt de Stille Tocht op 4 mei en is medeorganisator van de bevrijdingstaptoe. Namens de Oranjevereniging is de heer Mentink ook verbonden aan het Doeshavenconcert dat in 2015 voor het eerst plaats vond. Naast al deze inzet voor diverse verenigingen in Leiderdorp is de heer Mentink ook mantelzorgen voor zijn moeder. Daarom ontvangt de heer Mentink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer C.J.M. van Pernis
Sinds het jaar 1982 is de heer van Pernis vrijwilliger in diverse functies bij de Protestantse Gemeente te Leiderdorp.
Van 1982 tot 1990 was hij Scriba (secretaris) voor de Wijkkerkenraad Zijloord van de Hervormde-Gereformeerde Kerkengemeenschap Leiderdorp . In deze acht jaren zette hij zich in voor het bevorderen van de samenwerking en de integratie van de gereformeerde en hervormde wijkgemeenten.

Van 1995 tot 2004 was hij voorzitter van de Vereniging Protestants Christelijk Basis Onderwijs Leiderdorp . In zijn verantwoordelijkheid als voorzitter van deze vereniging gaf hij op consistente en heldere wijze leiding aan de gehele vereniging.

Van 2007 tot 2011 was de heer Van Pernis Scriba (secretaris) voor de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de renovatie van de kerk; een omvangrijk project. Van 2011 tot heden is de heer Van Pernis zowel Preses van de kerkenraad – Protestantse Gemeente in Leiderdorp als vicevoorzitter/ secretaris bij het Rijnlands Christelijk Mannenkoor Vox Humana. Daarom ontvangt de heer Van Pernis de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.C. Ten Hooven- Venne
Mevrouw Ten Hooven-Venne is in mei 1987 vrijwilliger geworden bij Sensoor, een professionele vrijwilligersorganisatie waar mensen die daar behoefte aan hebben 7 dagen per week, 365 dagen per jaar terecht kunnen voor een gesprek. Mevrouw Ten Hooven-Venne heeft minimaal 3 telefoondiensten per maand en volgt de intervisiebijeenkomsten en studie- en themadagen bij Sensoor. Mevrouw Ten Hooven-Venne staat al 25 jaar klaar voor Sensoor en de gesprekspartners. Mevrouw Ten Hooven-Venne heeft ook deelgenomen aan diverse commissies zoals de Werkgroep Werving &Selectie. Ook zorgt zij er altijd voor dat (met name rond feestdagen) het kantoor van Sensoor met mooie zelfgemaakte bloemstukken is versierd.

Naast het vrijwilligerswerk bij Sensoor is mevrouw Ten Hooven-Venne jarenlang op vrijwillige basis actief geweest bij verschillende organisaties. Zo heeft zij zich meerdere jaren ingezet bij landgoed ‘de Horsten,’ en is zij vrijwilliger geweest bij Humanitas. Daarom ontvangt mevrouw Ten Hoove-Venne de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer T. H. A. Rump
De heer Rump zet zich al jaren in voor de veteranen. Dit heeft hij in eerste instantie gedaan uit hoofde van zijn functie en de heer Rump bekleedt nog steeds diverse bestuurs- en andere functies voor VOMI-Nederland.

Daarnaast zet de heer Rump zich ook al ruim 20 jaar in voor diverse Rooms Katholieke kerken in de Leidse regio. De heer Rump was in de periode 1994-2OO2 penningmeester van het Dagelijks Bestuur van het Dekenaat. Van 2003-2010 was hij bestuurslid en van 2010-2013 voorzitter van het dames- en herenkoor van de Meerburg kerk in Zoeterwoude. Van 2013 tot heden is de heer Rump bestuurslid (secretaris)van de Beheer commissie De Goede Herder kerk in Zoeterwoude. ln de periode 2008-heden heeft hij nog diverse andere bestuursfuncties, commissiewerkzaamheden en andere ondersteunende diensten verricht. Daarom ontvangt de heer Rump de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Advertentie

Leiderdorp Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×