(Foto: Gemeente Zoeterwoude).

Lintje voor Zoeterwoudenaar Van Oosten

Dit jaar is één inwoner van Zoeterwoude geëerd met een Koninklijke Onderscheiding. Vanochtend reikte burgemeester Bloemen tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Raadzaal van de gemeente Zoeterwoude de Koninklijke Onderscheiding uit aan Hans van Oosten. Hij wordt benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Onder meer vanwege zijn langdurige activiteiten binnen het verenigingsleven.

Grote bijdrage geleverd aan de samenleving
Hans van Oosten is vanaf 1964 tot heden actief in meerdere functies binnen het verenigingsleven. Zo heeft hij diverse functies vervult bij de Leidse Christelijke Korfbal Club (LCKC). Bij LCKC Pernix heeft de heer van Oosten van 1964 t/m 1979 diverse functies vervult zoals, lid van de redactie van het clubblad, lid materiaalcommissie, lid van de kascommissie en lid van de clubblad commissie.

Veel betekend voor de Leidse Christelijke Kampeer Vereniging
Vanaf 1976 t/m 2000 is de heer van Oosten betrokken geweest bij diverse activiteiten van de Leidse Christelijke Kampeer Vereniging (LCKV) als Hoofdleider en Kampcommandant. Ook bekleedde hij diverse bestuursfuncties bij LCKV. Vanaf 1976 t/m 2000 was hij staflid en vanaf 1976 bestuurslid financiën van het dagelijks bestuur.

In 1980 bestond de LCKV 60 jaar en in 1995 bestond de vereniging 75 jaar. De heer van Oosten heeft voor beide jubilea zitting genomen in de jubileumcommissie. Door zijn inzet heeft hij ervoor gezorgd dat er sponsoring kwam voor het organiseren van de verschillende jubileumactiviteiten en heeft hij hier tevens de financiën voor beheerd. Daarnaast was hij de organisator van een stafdag voor 500 stafleden en een deelnemersdag voor ruim 1100 deelnemers. Hij zorgde dat er voor deze activiteiten contracten kwamen en gaf daarbij juridische ondersteuning.

Jeugdeider en bestuurslid bij voetbalvereniging SJZ
In 1986 bent is de heer van Oosten begonnen als jeugdleider van voetbalvereniging SJZ. Vanaf dat moment bent is hij bij diverse teams betrokken geweest als jeugdleider. Op 26 oktober 1992 werd hij als bestuurslid aangesteld van de jeugdcommissie. Een veel omvattende taak.

Op 30 oktober 1997 trad hij tevens toe tot het hoofdbestuur van de vereniging SJZ als bestuurslid van de jeugdafdeling en als 2e penningmeester. Naast de functie als 2e penningmeester vervult de heer van Oosten nog dagelijks diverse taken binnen SJZ zoals, vertegenwoordiger bij uitwedstrijden, financiën beheren van de jeugdcommissie, het organiseren van de kerstbomenactie, de jaarlijkse sponsorloop, oudejaarsontbijt op oudejaarsdag, SJZ promotie sponsoring en PR. Vrijwel dagelijks is de heer van Oosten bezig met het beheer van de financiën van de club.

De heer van Oosten zijn inzet is op 12 december 2011 op waarde geschat toen hij werd benoemd tot Lid van verdienste van voetbalvereniging SJZ.Al deze taken doet de heer van Oosten als vrijwilliger.

Advertentie

Maatschappij Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×