(Archieffoto: Emile van Aelst).

Loting om ligplaatsen bedrijfsvaartuigen blijft punt van discussie

De Leidse gemeenteraad staat op het punt om een nieuwe verordening plezier-en bedrijfsvaartuigen vast te stellen. De nieuwe verordening moet volgens wethouder Yvonne van Delft vooral voor rust zorgen, maar roept momenteel nog veel discussie op. Zowel bij de gebruikers van de Leidse wateren als tussen de verschillende politieke partijen. Het nieuwe lotingssysteem voor ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen en de handhaving op verwaarloosde schepen staan in die discussie centraal.

Reanne van Kleef sprak met wethouder Yvonne van Delft over de nieuwe verordening plezier-en bedrijfsvaartuigen.

De verordening moet er volgens Van Delft vooral voor zorgen dat wordt bepaald hoe de schaarse ligplaatsen voor plezier- en bedrijfsvaartuigen worden verdeeld. Die plekken worden op een plankaart aangegeven en de wachtlijst voor bedrijfsvoertuigen verdwijnt. Daar komt een lotingssysteem voor in de plaats. Niet iedereen is het daar mee eens, maar de wethouder hoopt wel dat de verordening snel wordt vastgesteld. “In de afgelopen periode zijn er nu geen nieuwe ligplaatsen uitgegeven. Dat gaan we weer doen als de verordening is vastgesteld.”

Gewogen loting

De wachtlijst voor ligplaatsen was lang en vervuild, zo legt Van Delft uit. “Je kon je zelfs met tien boten aanmelden voor de wachtlijst en dat zorgde voor veel onvrede. Daarnaast was de wachtlijst niet opgenomen in de oude verordening en had daarom formeel gezien ook geen status.” Reden dus om een nieuw systeem te hanteren. Daarbij zullen de langst wachtenden nu de plekken krijgen die in de afgelopen maanden vrij zijn gekomen. Daarna zal het lotingssysteem in werking gaan.

CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie over het lotingssysteem.

Het CDA Leiden ziet niks in het lotingssysteem zoals dat nu is voorgesteld. Oorspronkelijk was er door de gemeenteraad gekozen voor een systeem waarbij de marktwaarde van een ligplaats werd bepaald en voor dat bedrag zou worden vergeven. Dat bleek juridisch niet te kunnen en daarom heeft het college, volgens CDA-fractievoorzitter Joost Bleiije onterecht, voor het lotingssysteem gekozen. “Dit is wel een beetje makkelijk zo. Er zijn nog drie opties, per opbod, een wachtlijst en loting en eigenlijk is over alle drie wel iets negatiefs te zeggen. Wij zouden liever zien dat er wat criteria worden gesteld aan het krijgen van een ligplaats. Dat er ook nog een waardeoordeel aan wordt gehangen. Hoe dat er precies uit zou moeten zien is lastig.”

De discussie die vervolgens in de vergadering van afgelopen donderdag opgang kwam over zo’n gewogen loting, werd vervolgens weer afgekapt. De twee weken die nog restte totdat het besluit op 21 juni in de gemeenteraad genomen moet worden, zouden simpelweg niet genoeg zijn om dat systeem goed uit te denken.

Discussie onvoldoende gevoerd

VVD-raadslid Juliette Gillissen over de discussie die werd gevoerd over het lotingssysteem.

VVD-raadslid Juliette Gillissen kwam daarom met het voorstel om het besluit op te schorten en eerst de discussie over het lotingssysteem nog eens goed met elkaar te voeren. Dat voorstel werd door wethouder Van Delft sterk ontraden omdat de nieuwe verordening nu al zo lang op zich laat wachten en er tot die tijd ook geen nieuwe ligplaatsen worden vergeven. Een meerderheid van de partijen was het daar, in tegenstelling tot het CDA en de VVD, niet mee eens.

Gilissen: “Ook wat de VVD betreft wordt het besluit niet uitgesteld, als de discussie daarover goed gevoerd is. Dat blijkt nu niet zo te zijn als het gaat om milieueisen of ballotage toevoegen aan de vergunningseisen. Om het netjes te doen zou je het wat ons betreft nu moeten uitstellen. Ik begrijp dat er wordt gezegd dat er al zo lang op deze verordening wordt gewacht. Maar als je dan weer terug komt op iets wat je net met elkaar hebt vastgesteld, dan vind ik dat ook een soort van onbehoorlijk bestuur.”

Toch wachtlijst?

Tijdens de gemeenteraad op 21 juni wordt de nieuwe verordening hoogstwaarschijnlijk aangenomen. Het CDA zal nog wel een amendement indienen om toch de wachtlijst aan te houden, want volgens Bleijie is het op dit moment kiezen uit drie kwaden. “Dan luister ik nu naar de ondernemers uit het veld die een aantal weken bij ons ook hebben ingesproken. En die hebben dan liever de wachtlijst dan loting. Dan moet je dat volgens mij niet veranderen.”

 

 

 

 

Advertentie

Economie Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×